dnes je: 28.01.2020
meniny má: Alfonz
Čo by ste zmenili v obci?


Čo by ste privítali v obci?   
oznamy
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA OBNOVENÁ
Zverejnené 26.01.2020

Po zasadnutí Regionálneho združenia miest a obcí okresov Zvolen, Detva a Krupina,dňa 26.1.2020, regionálne združenie prijalo uznesenie, že objedná od SAD Zvolen zabezpečenie pravidelnej prímestskej dopravy v okresoch Zvolen, Detva a Krupina podľa platných cestovných poriadkov v plnom rozsahu od 27.1.2020. SAD Zvolen požiadavku v plnom rozsahu akceptoval.

Čitať viac..
Parlamentné voľby 2020
Zverejnené 20.12.2019

Na tomto mieste budeme prinášať všetky podstatné informácie o parlamentných voľbách 2020 Informácia - voľby NRSR 2020 Voľba poštou voličom informácia Emailová adresa pre voľby     Obec Klokoč, zastúpená starostom obce Radoslavom Hruškom, oznamuje, že emailová adresa obec@klokoc.sk je adresou určenou na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020. Radoslav Hruška starosta obce

Čitať viac..
Daň z nehnuteľností
Zverejnené 21.01.2020

Daň z nehnuteľností informácia

Čitať viac..
Zvony nad krajinou
Zverejnené 14.01.2020

Dňa 12 januára 2020 sme si mohli vypočuť na Rádiu Regina reláciu Zvony nad krajinou z našej obce Klokoč. V prípade, že ste si ju nestihli vypočuť, prikladáme link na archív Rádia Regina.  Kliknite na obrázok nižšie.

Čitať viac..
Registrácia chovu ošípaných
Zverejnené 17.01.2020

Registrácia chovov ošípaných Postup registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu Registrácia chovu ošípaná na domácu spotrebu

Čitať viac..
Turistickú vychádzku
Zverejnené 23.10.2019

Pozvánka na turistickú vychádzku   KST Tuhár dňa 9.11.2019 usporiada 25. ročník Karolovského výstupu na Bralce.  Predpokladaný výstup na Bralce o 11:00 hod. V prípade záujmu a pekného počasia,Vás pozývam na uvedený výstup po trase: Zraz: Pred domom Klokoč č. 72 / Pri mapke/ o 8:00 hod. Trasa: autami: K72 - Výbohova poľana – Sihľa – Osada Hlinka / Pri ceste smerom na Ábelovú/ Peši: Osada Hlinka - poľnou cestou na zelenú – Vrchovina – Stanová – Bralce a späť. Počas spiatočnej cesty vystúpime na Fekiačov vrch a Budínsku skalu. Čas výstupu: čas výstupu od osady Hlinka 80 min. Náročnosť: trasa nenáročná, vhodná iaj pre deti. Informácie: Ján Bartko tel. 0903283149   Ján Bartko  

Čitať viac..
MŠ - Úcta k starším
Zverejnené 21.10.2019

Vážení občania, tí skôr narodení, materská škôlka v Klokoči Vás srdečne pozýva na krátky kultúrny program, ktorý si pripravili pre vás naši najmenší pri príležitosti Dňu úcty k starším.  Program sa uskutoční v sále kultúrneho domu o 15:30 hod. Do toho času upečieme pre vás chutnú štrúdlu. Na stretnutie sa tešia deti materskej škôlky na Klokoči.

Čitať viac..
Otváranie cyklotrasy Klokoč - Pstruša
Zverejnené 11.10.2019

Túto sobotu 12.októbra 2019 Vás srdečne pozývame na slávnostne otvorenie cyklotrasy Klokoč - Pstruša. Slávnostné otvorenie sa uskutoční o 12:00 v areáli Masarykovho dvora. Štart cyklojazdy od 12:30 od od Pstruše smerom na Klokoč. Na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach, či na pešo, všetci ste srdečne vítaní.

Čitať viac..
Akcia na uhlie
Zverejnené 05.10.2017

VILOS s.r.o., Uhoľné sklady, Kriváň 347, 962 04 Kriváň ponúka : Hnedé uhlie Kocka Cígeľ KB 13,44 €/q Orech Cígeľ KB 13,25 €/q Kocka Čechy Svetec 16,24 €/q Brikety Nemecké Union "3" 18,98 €/q Čierne uhlie 25kg vrece 6,87 €/vrece Koks 25,39€/q Ekohrášok - čierne uhlie 21,95 €/q V ponuke ďalej: Palivové drevo napílené na klátiky 7,60 €/q Štrk 022 19,42 €/t Štrk 04 19,42 €/t Piesok 04 15,91 €/t Príjem objednávok a bližšie informácie: na tel. č. 045/5469440, 0905 369578

Čitať viac..
Zaburinenie pozemkov - pokuta
Zverejnené 05.10.2017

Okresný úrad Zvolen pozemkový a lesný odbor Studentská 12, 960 01 Zvolen ako prislušný orgán Štátnej správy na úseku ochrany a využivania poľnohospodárskej pôdy, na základe poznatkov zistených pri kontrolnej činnosti konštatuje, že neustále pribúdajú plochy zaburinených pozemkov. Toto zaburinenie pozemkov v mnohých pripadoch ohrozuje ekologickú stabilitu územia a nie je zachovaná funkčná spätost' prirodných procesov v krajinnom prostredí. Následne dochádza k šíreniu burín na pol'nohospodárske pozemky, čím dochádza k jej  poškodeniu a degradácii ako aj k st'aženému pol'nohospodárskemu obhospodarovaniu. Pretože problematike zaburinených pozemkov bude tunajši úrad v územnom obvode svojej pôsobnosti venovať náležitú pozornost' aj v tomto vegetačnom obdobi Upozorňujeme všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje pol'nohospodárske a nepol'nohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. Ten, kto svojou nečinnost'ou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnost uloženú orgánom ochrany a využívania pol'nohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba alebo fyzická osoba podnikatel') podľa § 25 a § 26 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní pol'nohospodárskej pôdy v zneni neskorších predpisov, pričom za tieto správne delikty môže správny orgán uložit' pokutu až do výšky 330,- € pri fyzickej osobe a 33 200,- € pri právnickej osobe za každý hektár poľnohospodárskej pôdy. Splnenie tejto povinnosti bude štátna správa na úseku ochrany a využívania pol'nohospodárskej pôdy aj v tomto roku dôsledne kontrolovať.

Čitať viac..
Bezplatný odvoz drevoodpadu
Zverejnené 27.10.2017

Spoločnosť Bučina DDD, spol. s.r.o. Vám ponúka bezplatný odvoz komunálneho drevného odpadu (nábytky,debny,preglejky,drevotrieskové dosky,bednicky,dvere,zárubne,trámy a podobne, aj s prímesou železa vo forme klincov, pántov a podobne), ktorý vzniká občanom vo Vašej obci a následne Vám ponúkame potvrdenie o zhodnotení materiálu činnosťou R3. V prípade záujmu a akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom, alebo na telefónnom čísle 0907 750 258.

Čitať viac..
Výsledky volieb do VÚC BB 2017
Zverejnené 07.11.2017

Kliknutím na doleuvedený odkaz sa Vám otvoria kompletné výsledky volieb do VÚC BB 2017. VÚC BB 2017

Čitať viac..
Voľné pracovné pozície
Zverejnené 19.12.2017

PRIDAJ SA K TÍMU TELEKOM A PRIHLÁS SA NA VOĽNÉ POZÍCIE:  Junior technik výstavby a inovácií telekomunikačných sietí Technik výstavby a inovácií telekomunikačných sietí Senior technik výstavby a inovácií telekomunikačných sietí Stavbyvedúci Pracovné pozície sa nachádzajú v lokalitách celého Slovenska. Budeš pracovať v mieste podľa tvojej preferencie/bydliska. Viac info o pracovných pozíciách na: tel. čísle 0914 705 867, e-mailovej adrese kariera.st@telekom.sk, alebo na www.telekom.sk/o-spolocnosti/kariera

Čitať viac..
Pozor na vodomery v zime
Zverejnené 21.12.2017

Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Vígľašská cesta 1, Vígľaš, PSČ: 962 02 Vzhľadom na to, že v zimnom období veľmi často dochádza k poškodeniu vodomeru a vodovodného potrubia mrazom chceme odberateľom pitnej vody z verejného vodovodu doporučiť opatrenia, ktoré môžu poškodeniu vodomeru predchádzať: uzatvoriť prívod vody v neobývaných budovách vypustiť zostávajúcu vodu cez odvodňovací ventil aj zo zavlažovacích systémov udržiavať vodomernú šachtu vodotesnú a zabrániť vniknutiu vody vodomerná šachta má byť zabezpečená a uzatvorená príslušným štandardným poklopom osadeným v ráme vodomernej šachty zatepliť vodomernú šachtu a uzavrieť - na tento účel môžete použiť  polystyrén alebo iný izolačný materiál. K dobrej izolácií prispieva aj pevne doliehajúci poklop, ktorý je tiež možné zvnútra zatepliť. Je dôležité zabezpečiť, aby do šachty nevnikala povrchová ani podpovrchová voda. Ak sa vodomer nachádza v budove (nehnuteľnosti), je potrebné skontrolovať, či je tento priestor chránený proti mrazu. Zároveň Vás chceme upozorniť: V zmysle § 30 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách povinnosťou odberateľa pitnej vody: „Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla odberateľom alebo zásahom odberateľa, ktorý spôsobil poškodenie meradla, náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla hradí odberateľ.“ Ing. Andrea Nemcová Odborný zástupca KZ

Čitať viac..
ČS Agro-družstvo Klokoč oznamuje
Zverejnené 16.04.2018

Zmenu otváracích hodín otváracie hodiny ČS PH v Klokoči a to nasledovne: pondelok až piatok  od 7,00 hod   do  19,00 hod v sobotu od 7,00 hod   do 15,00 hod v nedeľu a vo sviatky bude ČS zatvorená Prevádzkovateľ čerpacej stanice je Agro-družstvo Klokoč, ktoré ponúka na predaj pohonné hmoty firmy OMV. V ďalšej ponuke má oleje, nemrznúce zmesi, žiarovky a iné doplnky. Agro-družstvo Klokoč  

Čitať viac..
Pracovná ponuka VODIČ
Zverejnené 22.02.2018

Spoločnosť Bidfood Slovakia s.r.o. hľadá do svojho tímu kolegov na nižšie uvedenú pozíciu:   Vodič Miesto výkonu práce Zvolen Náplň práce rozvoz mrazených a chladených potravín komunikácia so zákazníkmi starostlivosť o pridelené vozidlo   Zamestnanecké výhody, benefity: perspektíva dlhodobého zamestnania v stabilnej medzinárodnej spoločnosti pravidelné prehodnocovanie mzdy v rámci letnej sezónny bonus vo výške 100 €/mesiac organizovanie firemných podujatí pre zamestnancov spoločnosti podpora kultúrnych a športových aktivít zvyšovanie kvalifikácie na náklady spoločnosti Osobnostné predpoklady a zručnosti vodičský preukaz typu C karta vodiča, tachografová karta psychotesty prax s rozvozom mrazeného tovaru – výhodou zdravotný preukaz ( práca s potravinami) flexibilita, spoľahlivosť, bezúhonnosť, zodpovednosť   Ak máte záujem o prácu vodiča skupiny C a jediné čo Vás brzdí, sú chýbajúce doklady k výkonu práce, neváhajte nás kontaktovať, radi Vám dáme šancu a zabezpečíme Vám všetky potrebné doklady na náklady spoločnosti. V prípade záujmu o prácu kontaktujte: Telefón: 0903/417 171 E-mail: zuzana.ivanova@bidfood.sk

Čitať viac..
Divadelné predstavenie
Zverejnené 22.03.2018

Pozývame Vás na divadelné predstavenie Ochotnického divadla Stožkár. Veselohra Jozefa Hollého KUBO. Divadlo sa uskutoční 1. apríla 2018 o 17:00 hod. v kinosále KD v Klokoči.

Čitať viac..
Zápis detí do prvého ročníka
Zverejnené 22.03.2018

Základná škola Jána Drdoša Vígľaš pozýva rodičov a budúcich prvákov na slávnostný zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019, ktorý sa bude konať dňa 12.apríla a 13.apríla 2018 v čase od 14:00 do 18:00 hod., v budove I. stupňa základnej školy. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2018 šesť rokov veku je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a to bez ohľadu na to, či uvažuje o odklade školskej dochádzky. Zápisu sa zúčastňuje dieťa spolu so zákonnými zástupcami. K zápisu je potrebné so sebou priniesť: občiansky preukaz zákonného zástupcu rodný list dieťaťa v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí, vyplnenú prihláška (tú si môžete stiahnuť z webovej stránky školy, alebo ju vyplníte priamo na zápise) hotovosť 20 € na objednávku pracovných zošitov do prvého ročníka

Čitať viac..
Nedeľné Zvolenské Korzo (jún)
Zverejnené 30.05.2018

Dovoľte, aby sme Vás každú júnovú nedeľu pozvali na Námestie SNP vo Zvolene, kde sme pre Vás pripravili Zvolenské Korzo.  Prajeme pekný deň Obec Klokoč  

Čitať viac..
Monografia našej obce
Zverejnené 21.06.2018

Obec Klokoč Vás srdečne pozýva na krst prvej monografie obce Klokoč, dňa 30.6.2018 o 15:00 v kinosále KD. Po programe sa môžete tešiť na výborný guľáš a chutné vínko v sále KD, kde bude prebiehať aj rozdávanie kníh do každej domácnosti zadarmo. O zábavu sa nám postará DJ Janko Šouc. Tešíme sa na Vás!

Čitať viac..
Richtárkina vareška
Zverejnené 09.08.2018

Obec Detvianská Huta Vás srdečne pozýva na súťaž vo varení kapustnice, ktorá sa bude konať 11. augusta 2018 od 14:00 pri kultúrnom dome.

Čitať viac..
Slovenské tango
Zverejnené 09.08.2018

Príďte si zatancovať na slávne evergreeny slovenskej populárnej scény do záhrady Galérie Jána Kulicha dňa 24. 8. 2018 o 19:0 hod. vo Zvolenskej Slatine. Oblečenie v štýle 30. a 50. rokov 20 st. je vítané, nie je však podmienkou. Lístky si môžete zakúpiť v predpredaji na: https://www.ticketportal.sk/Event/SLOVAK_TANGO alebo v Galérii Jána Kulicha (štvrtok - nedeľa od 10:00 - 18:00) Predpredaj lístkov: 10 euro Na mieste: 12 euro     SLOVAK TANGO VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=uyW5rDUo59U  

Čitať viac..
Urbárske spoločenstvo oznamuje
Zverejnené 02.11.2018

Urbárske spoločenstvo oznamuje, že vykupuje podiely od členov urbáru.

Čitať viac..
Registrácia chovov ošípaných
Zverejnené 24.11.2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen posiela usmernenie  v súvislosti s registráciou chovov ošípaných, v ktorých je chovaná minimálne jedna ošípaná. Celý dokument si môžete zobraziť kliknutím na odkaz: OZNAM

Čitať viac..
Správa o výsledku volieb
Zverejnené 10.12.2018

Miestna volebná komisia v Klokoči Správa o výsledku volieb starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva v obci Klokoč Voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva sa konali 10.11.2018. V obci bol vytvorený  1 volebný okrsok. V zozname voličov bolo zapísaných 423  voličov. Obálky boli vydané 330 voličom. Počet odovzdaných obálok bol 330. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu obce 325. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 319. Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť bol 7. Počet zvolených poslancov je 7. Mená kandidátov na starostu podľa počtu získaných platných hlasov: 1. Radoslav Hruška, 43 r., Konateľ –Iplatforma s.r.o.,nezávislý kandidát 160 hlasov 2. Michal Bartko, 36 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát 76 hlasov 3. Martina Výbošťoková, Ing., 37r., ekonómka, účtovníčka, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 59 hlasov 4. Gabriela Strelcová, Mgr., 47 r., odborná referentka školy, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 11 hlasov 5. Anna Purdeková, 61 r., dôchodkyňa, Národ a Spravodlivosť – naša strana 10 hlasov 6. Ľubomír Ozimák, 56 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie 9 hlasov   Za starostu obce bol zvolený: Radoslav Hruška  160 platných hlasov   Mená kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov poradí podľa počtu platných hlasov: 1. Ján Baláž, 40 r., štátna správa MV SR, nezávislý kandidát 200 hlasov 2. Ján Koreň, 48 r., ochrana a bezpečnostná kontrola na letisku, nezávislý kandidát 162 hlasov 3. Žofia Veselovská, Mgr., 29 r., zdravotná sestra, SMER – sociálna demokracia 158 hlasov 4. Ivana Vyletelová, 44 r., pomocná sila v kuchyni, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 140 hlasov 5. Marek Sliacky, 42 r., vedúci posunu, Slovenská národná strana 137 hlasov 6. Stanislav Krško, 51 r., výpravca, SMER – sociálna demokracia 127 hlasov 7. Radoslav Hruška, 43 r., Konateľ – Iplatforma s.r.o., nezávislý kandidát 116 hlasov Mená náhradníkov, ktorí ako kandidáti neboli zvolení za poslancov v poradí podľa počtu platných hlasov: 1.Ľubica Sliacka, Mgr., 45 r., samostatná radkyňa , Slovenská národná strana 114 hlasov 2. Martina Výbošťoková, Ing., 37 r., ekonómka, účtovníčka, Kotleba –Ľudová strana Naše Slovensko - 105 hlasov:  Výsledky volieb boli spracované miestnou volebnou komisiou, bola spísaná zápisnica T9 a T11 dňa 10.11.2018, podpísaná všetkými členmi MVK o 23:55 hod. a odovzdaná Okresnej volebnej komisie o 00.43:10 hod.      Po odovzdaní zápisnice Okresnej volebnej komisie a vrátení sa do obce , bola odovzdaná volebná dokumentácia k archivácii starostovi obce, ako aj zápisnice a 1 x odpis z počítačového výstupu.      MVK ukončila činnosť o 02,00 hod.      Výsledky volieb boli vyhlásené  miestnym rozhlasom dňa  11.11.2018 o 14,00 hod, ako aj dané na úradnú tabuľu obce dňa 12.11.2018 .      Osvedčenie o zvolení za starostu a poslanca Obecného zastupiteľstva odovzdá predseda MVK na ustanovujúcom slávnostnom OZ, ktoré zvolá starosta obce do 30 dní odo dňa konania volieb.     Správu vytvorila : predseda volebnej komisie: Katarína Hulinová  

Čitať viac..
Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých 
Zverejnené 28.12.2018

Vážení občania,  oznamujeme Vám, že od 1.1.2019 je v Detve zriadená  Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých  v budove Rescuemed na ul. Záhradnej 857/3 v Detve (pri VÚB banke). ORDINAČNÉ HODINY Pondelok od 16:00 – do 22:00 hod  Utorok od 16:00 – do 22:00 hod  Streda od 16:00 – do 22:00 hod  Štvrtok od 16:00 – do 22:00 hod  Piatok od 16:00 – do 22:00 hod  Sobota od 07:00 – do 22:00 hod  Nedeľa od 07:00 – do 22:00 hod  SVIATKY od 07:00 – do 22:00 hod  Telefónny kontakt 045/54 55 555 a 0905 542 204.

Čitať viac..
Folklór v našej obci
Zverejnené 29.12.2018

Myslím, že nie je potrebné sa rozpisovať o tom, že ľudom žijúcim pod Poľanou a v Podjavorí je folklór tak mimoriadne blízky. Zvuky píšťal, fujár, heligóniek, huslí či cimbalu boli už odjakživa súčasťou bežného života v našej obci. Žiaľ, dnešná doba prináša aj taký obraz, že folklór sa pomaly vytráca, miešajú sa v ňom rôzne prvky iných regiónov a tým stráca svoju autenticitu. Niektoré obce majú svoju vlastnú folklórnu skupinu, ktorej cieľom je posilňovať, zachovávať a udržovať tradíciu ich regionálneho kultúrneho dedičstva. Náš región Podpoľania a Podjavoria nesie v sebe určité jedinečné prvky folklóru a bola by obrovská škoda ich nechať postupne vytrácať. Práve preto by sme chceli, aby aj v obci Klokoč vznikla naša vlastná folklórna skupina. Preto sa touto cestou obraciame na každého z vás, komu je folklór blízky a pozývame vás na prvé stretnutie, kde by sme si povedali niečo viac, a zistili predbežný záujem a pod. Veľkým prínosom budú pre nás názory aj tých, ktorí sa už v súčasnosti aktívne venujú hudbe alebo tancu. Na stretnutí bude prítomný absolvent Choreografie osvetového ústavu Bratislava pán Mališ, ktorý pochádza z Podpoľania a má bohaté skúsenosti s vedením folklórnych skupín. V minulosti bol hlavným choreografom FS Detvan, FS Dúbrava, FS Krtíšan, FS Ipeľ a pod. V prípade, že by bolo stretnutie úspešné a podarilo by sa nám dať dokopy určitý počet záujemcov, tak by sme mohli položiť základy našej vlastnej folklórnej skupiny. Preto je dôležité práve toto prvé stretnutie. Nakoľko obci Klokoč na tom záleží, členstvo v tejto tanečnej folklórnej skupine by bolo pre členov pochádzajúcich z našej obce zdarma. Spomínané stretnutie sa uskutoční v sobotu 29. decembra 2018 o 15:00 hodine v sále Kultúrneho domu Klokoč. 

Čitať viac..
Daň z nehnuteľností
Zverejnené 10.01.2019

Vážení občania. Do pozornosti dávame blížiaci sa termín predkladania údajov o dani z nehnuteľností, ktorý vyplýva z § 104 ods. 12 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.  Prikladáme vám preto všetky dôležité informácie súvisiace s touto povinnosťou. Kto je povinný v roku 2019 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností? Čo je predmetom dane z nehnuteľností a aká je lehota na podanie daňového priznania? Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“), daň z nehnuteľností zahŕňa: daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“). Daň z nehnuteľností sa týka ako právnických osôb, tak aj fyzických osôb.   Správca dane z nehnuteľností Daň z nehnuteľností je jednou z miestnych daní. Tie upravujú obce všeobecne záväznými nariadeniami, v ktorých upravujú ich sadzby, zníženia alebo oslobodenia. Správcom dane z nehnuteľností je preto príslušná obec (mesto), v ktorého katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza. Správcom dane nie je obec (mesto), kde má fyzická osoba trvalé bydlisko, resp. právnická osoba svoje sídlo. V Bratislave a Košiciach vykonávajú správu dane z nehnuteľností magistráty, nie jednotlivé mestské časti. Príklad na správcu dane: Milan má trvalé bydlisko na Klokoči, avšak vlastní byt nachádzajúci sa v Detve. Správcom dane z nehnuteľností je preto mesto Detva.   Zdaňovacie obdobie dane z nehnuteľností Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností je kalendárny rok. Táto daň je špecifická tým, že sa platí na zdaňovacie obdobie dopredu, t. j. daň zaplatená v roku 2019 sa vzťahuje na kalendárny rok 2019. Daňová povinnosť daňovníkovi vzniká 1. januára 2018 a lehota na podanie daňového priznania je 31. január 2019.   Vznik povinnosti a podávanie daňové priznania na daň z nehnuteľností na roku 2019 Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vzniká 1. januára 2019, ak sa daňovník v roku 2018 stal: vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom predmetu dane z nehnuteľností (pozemku, stavby alebo bytu). Bližšia špecifikácia vlastníka, správcu, nájomcu alebo užívateľa závisí od predmetu dane z nehnuteľností a je upravená v zákone o miestnych daniach. Daňovníkom dane z nehnuteľností môže byť nájomca iba v ojedinelých prípadoch, napr.: nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri, má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom. Špeciálnym prípadom, ktorý sa týka dane z nehnuteľností je jej nadobudnutie vydražením alebo dedením. Keďže od roku 2015 nedošlo k žiadnym zmenám, článok Vydraženie nehnuteľnosti a dedenie nehnuteľnosti v roku 2015 je stále aktuálny. Existujú dva typy daňového priznania k dani z nehnuteľností, a to: priznanie (daňové priznanie k dani z nehnuteľností), čiastkové priznanie (čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností). Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva vtedy, ak daňovníkovi vznikla u správcu dane prvá povinnosť na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, teda doposiaľ ešte nepodal žiadne daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Príklad na priznanie k dani z nehnuteľností: Matej v roku 2018 kúpil svoju prvú nehnuteľnosť, a to dom v obci Klokoč. Matej bol do katastra nehnuteľností zapísaný ako vlastník bytu v júni 2018. Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností mu vznikne 1. januára 2019 a podať daňové priznanie musí do 31. januára 2019. Správcom dane sa stane obec Klokoč.   Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva v prípade, ak: sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom ďalšej nehnuteľnosti, došlo k zmene súvisiacej s nehnuteľnosťou ako je zmena druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu, resp. nebytového priestoru, daňovníkovi zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností. Príklad na čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností: Andrej sa rozhodol v roku 2018 kúpiť stavebný pozemok. Zápis do katastra nehnuteľností bol uskutočnený v novembri 2018. Andrej sa v predchádzajúcich rokoch stal vlastníkom bytu, za ktorý už podal daňové priznanie. Keďže sa Andrej stal vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, jeho povinnosťou je podať čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľností a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. V prípade, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nedošlo k žiadnym zmenám týkajúcich sa nehnuteľností, daňovník nepodá daňové priznanie. Správca dane na základe stavu platného k 1. januáru 2019 vyrubí daňovníkovi daň z nehnuteľností na rok 2019.   Výpočet daňovej povinnosti a splatnosť dane z nehnuteľností v roku 2019 Daňovník si v podávanom daňovom priznaní nevypočíta svoju daňovú povinnosť, ale len oznámi údaje, ktoré sú potrebné na jej výpočet (napr. výmeru bytu, pozemku alebo počet poschodí stavby) príslušnému správcovi dane. Ten už vykoná následný výpočet a daňovníkovi oznámi výšku daňovej povinnosti spolu s potrebnými údajmi na jej zaplatenie. Splatnosť dane z nehnuteľností je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatného rozhodnutia od správcu dane.   Zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností na rok 2019 Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia (31. decembra 2018), v ktorom daňovníkovi zaniklo: vlastníctvo, správa, nájom, užívanie predmetu dane z nehnuteľností (pozemku, stavby alebo bytu). Príklad na zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností: Jozef je v roku 2018 vlastníkom stavebného pozemku v obci Klokoč, avšak rozhodol sa ho predať. Predaj sa uskutočnil v júni 2018, kedy bolo Jozefovo vlastníctvo pozemku vymazané z katastra nehnuteľností. Daňová povinnosť k stavebnému pozemku Jozefovi zaniká k 31. decembru 2018.   Predmet dane z pozemkov v roku 2019 Predmetom dane z pozemkov sú: orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, stavebné pozemky.   Predmetom dane z pozemkov nie sú pozemky alebo ich časti: ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy, zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb.   Predmet dane zo stavieb v roku 2019 Predmetom dane zo stavieb sú: stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží, stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, ostatné druhy stavieb neuvedené v predchádzajúcich bodoch.   Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby: s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov, priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.   Predmet dane z bytov v roku 2019 Predmet dane z bytov Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.  

Čitať viac..
Oznámenie o výrube
Zverejnené 20.02.2019

Oznámenie o výrube zo dňa 15.02.2019 Oznámenie o výrube zo dňa 14.02.2019 Oznámenie Vígľaš výrub zo dňa 14.02.2019    

Čitať viac..
Voľby prezidenta SR
Zverejnené 18.02.2019

            Obec Klokoč, zastúpená starostom obce Radoslavom Hruškom oznamuje, že emailová adresa obec@klokoc.sk je adresou určenou na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Klokoč pre voľby prezidenta SR 2019  Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča Zbierka zákonov - voľby prezidenta 2019

Čitať viac..
Pochovávanie basy
Zverejnené 06.02.2019

Obec Klokoč a Komisia pre kultúru a šport srdečne pozývajú na fašiangovú zábavu kde na záver programu spoločne pochováme basu. Na vystúpení sa premiérovo predstavia Folklórna skupina z Klokoča a Ľudová hudba z Klokoča. Vstupné dobrovoľné...ale každý platiaci účastník dostane domácu šišku a nápoj na zahriatie. Podujatie sa uskutoční 1. marca 2019 o 19:00 v sále Kultúrneho domu v Klokoči.

Čitať viac..
Výrub drevín
Zverejnené 22.02.2019

Výrub drevín v našej obci Vážení občania, dňa 20.2.2019 sa uskutočnilo na OÚ Klokoč avizované stretnutie s p. Šmígom zo spoločnosti Povodie Hrona, ktorá je zadávateľom výrubu. Výsledkom stretnutia je: 1.  Dohodnutie pravidiel so zadávateľom a užšia spolupráca s obcou, aby sa v budúcnosti riešil výrub iným spôsobom a to takým, že si výrub budeme realizovať ako občania (majitelia parciel) sami, samozrejme po splnení náležitých podmienok s nárokom na vyťaženú drevnú hmotu pre majiteľov pozemkov. 2. Pozastavenie vývozu drevnej hmoty, ktorá je súčasne vyťažená a uložená pri miestnych komunikáciach, som predĺžil do 28.2.2019. 3. Miestna komunikácia bude daná do stavu pred výrubom. 4. Miesta, pozemky a parcely kde sa výrub vykonával budú dočistené a dané do pôvodného stavu. 5. Odovzdávanie spomínaného úseku realizátorom výrubu (K-Forest) zadávateľovi výrubu (Povodie Hrona) bude za osobnej prítomnosti starostu obce, kde si prejdeme celý úsek. 6. Majitelia dotknutých parciel, ktorí vedia nepochybne preukázať právny vlastnícky vzťah k  dotknutým pozemkom a parcelám na ktorých sa výrub vykonával, nech navštívia obecný úrad do 26.2.2019 do 16:00h. A to z dôvodu, že sa podarilo vyjednať dohodu so zadávateľom výrubu a to, že časť drevnej hmoty získajú do vlastníctva majitelia dotknutých pozemkov a parciel. Po tomto termíne už nebude možné v danej veci konať. 7. Zo stretnutia bol vytvorený zvukový záznam. V prípade záujmu, je k dispozícii na OÚ Klokoč. Musím podotknúť, že p. Šmíga bol ústretový, a reagoval vecne. Na stretnutí boli účastní: František Šmiga - Povodie Hrona Radoslav Hruška - starosta obce Klokoč Ján Baláž - zástupca starostu obce Klokoč Jozef Výbošťok - občan Milan Jánošík - občan                                                                                                              Radoslav Hruška                                                                                                                  starosta                                                                                                                                

Čitať viac..
MŽP varuje
Zverejnené 28.03.2019

Pozor! Vypaľovanie trávy je zakázané

Čitať viac..
MDD a váľanie mája na Klokoči
Zverejnené 27.05.2019

Pozývame vás na 2 akcie v jeden deň. 1. júna 2019 sme pripravili bohatý program pre deti aj dospelých. Program MDD 10:00 - 14:00 - Skákací hrad / priestor pri bytovke 10:00 - 15:30 - Maľovanie na tvár / na vyznačenom mieste 11:00 - Svet hudobných nástrojov / sála KD 12:00 - Športové disciplíny / ihrisko pri OcÚ 13:00 - Detská diskotéka / animátor 14:30 - Divadlo na hojdačke / kinosála Ostatné: Cukrová vata, varená kukurica, popcorn, balóny. Program Váľanie mája 19:00 - Váľanie mája / FS z Klokoča / pri obecnom parčíku 20:00 - Ľudová zábava / FS Javorinka / Sála KD Ostatné: Vstupné 3€, v cene vstupného 1 porcia guľáša

Čitať viac..
Dni obce Klokoč
Zverejnené 06.09.2019

A je to tu, už 14. septembra 2019 sa môžete spolu s nami, s Klokočanmi zabaviť v rámci osláv DNI OBCE KLOKOČ. Pripravili sme skutočne zaujímavý a bohatý progam. 16:00 - Kráľovstvo na povale / divadelné predstavenie pre najmenších 17:00 - M&J Soul /hudobné vystúpenie akustického tria 18:00 - FS Dolinka /folklórne vystúpenie detskej FS 18:20 - FSk z Klokoča /folklórne vystúpenie miestnej FSk 19:00 - Milan Gábor a naši Jubilanti 20:00 - Temperament Cimbal Orchestra /večerná zábava s tombolou Sprievodné podujatia: Skákací hrad, maľovanie na tvár, burza kníh, Múzeum v starej škole, kapustnica, palacinky, občerstvenie, predajné stánky a pod. ...a Tombola, ktorá skutočne stojí zato :)      

Čitať viac..
ll. Klokočská kvapka krvi
Zverejnené 07.10.2019

V piatok 11.10.2019 sa uskutoční v obci Klokoč v poradí už druhá Klokočská kvapka krvi. Pre darcov je pripravené občerstvenie, nápoj, potvrdenie PN, stravný lístok a malý prezent. V sále KD budú zriadené odberné miesta a venovať sa Vám bude odborný personál NTS z Banskej Bystrice   Tešíme sa na Vašu účasť a ceníme si Vaše darcovstvo. Nezabudnite si nahlásiť v práci voľno :)

Čitať viac..
Váľanie mája 2012
Zverejnené 25.08.2017

Dňa 2.júna.2012 sa v našej obci uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie ,,Váľanie mája“. V rezkom rytme  heligonkárov  a dievčenskej speváckej skupiny z Klokoča  sa miestni mládenci  pustili do váľania mája.  Spevy a hudbu občas vystriedalo aj hovorené slovo o histórii a význame tohto dňa. V slovenských pomeroch sa väčšinou stavali ústredné Máje uprostred obce,  aby ich bolo vidieť široko-ďaleko. Stavali ich slobodní mládenci v predvečer prvého mája svojim frajerkám, ktoré by už mohli byť súce na vydaj.  Väčšinou to boli vysoké stromy - buď smrek alebo breza, zbavené konárov a kôry,  iba na samom vrcholci boli ponechané konáriky, ktoré bývali ozdobené farebnými stuhami. Správny máj mal vo svojej korune ukrytú aj fľašu pálenky. Podujatie prilákalo okolo stovky miestnych občanov, ktorí svojou prítomnosťou prišli podporiť túto dávnu a významnú tradíciu obce. Najstarším účinkujúcim bol Martin Ľupták, ktorý ukázal svojou zručnou hrou na heligónke, že vek na sile neuberá, práve naopak.  Najmladšou účinkujúcou bola malá Natálka Výbošťoková,  ktorá spolu s Kubkom Ľuptákom svojim spevom potešila srdcia divákov.  Svojim vystúpením všetky detičky dokázali, že ešte stále tu je záujem najmladšej generácie o miestny folklór a dodržiavanie tradícií. Po kultúrnom programe sa všetci zúčastnení premiestnili do veľkej sály nášho kultúrneho domu, kde na nich čakalo pohostenie v podobe výborne uvareného guľáša a dobrého piva.  

Čitať viac..
Váľanie mája 2015
Zverejnené 25.08.2017

Dňa 24.5.2015 sa v našej obci uskutočnilo, tak ako každý rok,  tradičné „Váľanie mája“. Počasie nám toho roku veľmi neprialo, tak sme museli kultúrny program presunúť do sály Kultúrneho domu, čo trošku ovplyvnilo pôžitok z vystúpení našich účinkujúcich. Klokočskí mládenci za doprovodu Ľudovej hudby Tomáša Boráka zvalili máj a tak sa začal hlavný kultúrny program, ktorého úvodné minúty patrili folklórnemu tanečnému súboru pri MŠ Klokoč. Malé deti aj napriek svojmu veku všetkým ukázali, že ľudová hudba a ľudový tanec sú im veľmi blízke, čo aj potvrdili svojim tanečným vystúpením. Ďalej vystúpil detský folklórny súbor Ratolesť z Detvy, ktorý sa už tradične ukázal v plnej paráde. Spevom aj tancom potešili všetkých divákov, ktorí sa im za krásne vystúpenie odvďačili potleskom. Tanečníci vystúpili pod vedením Michala Baláža a spevácka zložka pod vedením Janky Lalíkovej. Celé toto podujatie bolo doprevádzané Ľudovou hudbou Tomáša Boráka z Detvy. Mládenci nám ukázali, ako sa robí dobrá ľudová muzika. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a aj divákom za príjemnú atmosféru. (galéria)      

Čitať viac..
Predaj mlieka v našej obci
Zverejnené 27.10.2017

Poľnohospodárske družstvo Pliešovce oznamuje, že bude predávať mlieko v mliečnom exprese pred Obecným úradom Klokoč za zmenenú cenu 0,80 € za liter a to pravidelne každú stredu v čase od 16.45 - 17.00hod.

Čitať viac..
Energetický certifikát a posudok
Zverejnené 05.10.2017

Staviate nový dom alebo rekonštruujete pôvodný? Predávate alebo prenajímate byt? Energetický certifikát vám pripravíme raz-dva už od 3 pracovných dní za výhodnú cenu. SSE ručí za kvalitu dodaného energetického certifikátu a ponúka ďaľšie výhody. Výhody certifikátu od SSE: rýchle vyhotovenie od 3 pracovných dní, bez nutnosti obhliadky budovy (v prípade potreby dobrovoľná obhliadka budovy),  bez úhrady vopred, k energetickému posudku dostanete energetický certifikát s 50 % zľavou, výhodná cena pre rodinný dom kdekoľvek na Slovensku len za 119 € s DPH, NOVINKA - výhodná cena pre byt kdekoľvek na Slovensku len za 79 € s DPH.       Kedy je potrebný energetický certifikát a posudok? Vlastník domu a bytu je povinný zo zákona dať vyhotoviť energetický certifikát a posudok v nasledujúcich prípadoch: Energetický certifikát pre rodinný dom                  ku kolaudácii   - pri novostavbe   - pri významnej rekonštrukcii domu (výmena plastových okien, zateplenie domu      a pod.) pri uzavretí zmluvy o predaji alebo prenájme domu Energetický posudok pre rodinný dom pre získanie stavebného povolenia    - pri stavbe nového domu   - pri významnej rekonštrukcii domu (výmena plastových okien, zateplenie domu      a pod.) Energetický certifikát pre byt   - pri predaji bytu    - pri prenájme bytu    - ku kolaudácii zrekonštruovaného bytu Platnosť energetického certifikátu   10 rokov od dátumu vyhotovenia energetického certifikátu s energetickým štítkom, do vykonania významnej rekonštrukcie domu, ktorá má vplyv na jeho energetickú hospodárnosť, do dátumu platnosti uvedenom na certifikáte – to platí pre energetické certifikáty vydané do konca roka 2012, energetický posudok je platný dovtedy, kým je platné stavebné povolenie. Ako si objednať energetický certifikát? Chcem energetický certifikát a posudok pre dom Chcem energetický certifikát pre byt

Čitať viac..
Futbalový turnaj 2012
Zverejnené 25.08.2017

Dňa 11.augusta 2012 sa už tradične uskutočnilo v našej obci športové popoludnie pod názvom „Futbalový turnaj rodín Klokoč 2012“ v minifutbale, do ktorého sa zapojili  tri rodinné tímy. Každý tím mal 5 hráčov, ktorí ukázali svoje schopnosti vo vzájomných zápasoch. Ani nepriaznivé počasie nepokazilo príjemnú atmosféru na ihrisku aj v hľadisku a všetky zápasy mali skvelú úroveň. Jeden zápas trval 30 minút, hralo sa na dva polčasy po 15 minút. Najlepšiu kondíciu preukázal tím Farbiakovcov, ktorý sa svojim výkonom zaslúžene stal suverénnym víťazom turnaja.   Zúčastnené tímy: FARBIAKOVCI VÝBOŠŤOKOVCI BARTKOVCI Peter Farbiak Lukáš Výbošťok Jozef Bartko Pavel Vyletel Jozef Orem Tomáš Kučera Peter Vyletel Martin Chovanec Michal Madžo Milan Pavlenda Kristián Záchenský Tomáš Farbiak Michal Pavlenda Ivan Maliniak Marek Ľuptáčik   Bilancia zápasov:   1. FARBIAKOVCI – BARTKOVCI 9:0 2. FARBIAKOVCI – VÝBOŠŤOKOVCI 7:0 3. VÝBOŠŤOKOVCI – BARTKOVCI 5:0   Umiestnenie jednotlivých tímov:   1. FARBIAKOVCI 2. VÝBOŠŤOKOVCI 3. BARTKOVCI

Čitať viac..
Stretnutie jubilantov 2011
Zverejnené 25.08.2017

V nedeľu 13.11.2011 sa stretli v kultúrnom dome jubilanti našej obce, ktorí v tomto roku oslávili významné životné jubileum. Starosta obce Jozef Výbošťok vyjadril všetkým prítomným poďakovanie za ich celoživotnú prácu, ktorú vykonali a hoci sú už na zaslúženom odpočinku, predsa naďalej pomáhajú.   Mnohí sa ešte stále zapájajú do aktivít obce, stále sú plní elánu. Stretnutie sa nieslo v duchu spomienok a bilancií.  Milým spestrením bolo vystúpenie našich najmenších - svojim programom potešili všetkých prítomných detičky z tunajšej materskej školy. Slávnostnú atmosféru umocnilo aj predstavenie divadelnej hry „S tvojou dcéru nikdy“ v podaní divadelného súboru Nádej z Dúbrav.

Čitať viac..
Futbalový turnaj rodín Klokoč 2011
Zverejnené 25.08.2017

V poslednú júlovú nedeľu, aj napriek tomu, že nám počasie neprialo, sa uskutočnilo v našej obci Klokoč  zaujímavé športové stretnutie  „Futbalový turnaj rodín Klokoč 2011“. Toto podujatie prebiehalo na  miestnom antukovom ihrisku, kde sa stretli 3 mužstvá rôznych vekových kategórií. Jednotlivé zápasy mali veľmi dobrú úroveň, svoje futbalové umenie ukázali tak starí majstri, ako aj mladé futbalové talenty. Na svoje si prišlo aj 65 divákov, ktorí videli nielen skvelé futbalové zážitky a momenty, ale aj dobrú športovú atmosféru.   Určite všetkých potešil aj  majstrovsky uvarený guľáš , ktorý bol pripravený pre všetkých účastníkov tohto športového podujatia.   Viac fotogrefií s podujatia nájdete TU   Výsledky turnaja: 1. miesto:  mužstvo Výbošťokovci 2. miesto:  mužstvo Farbiakovci 3. miesto:  mužstvo Bartkovci   Najmladším hráčom tohto futbalového podujatia bol Michal Výbošťok  a najstarším hráčom bol starosta obce Jozef Výbošťok, ktorý svojim mladším spoluhráčom ukázal, že to s futbalom ešte vie.  Za najlepšieho hráča  celého turnaja bol vyhlásený Milan Paulenda. Najstaršia diváčka bola Božena Farbiaková (1938) a najmladší divák bol Alex Gonda.  

Čitať viac..
Očovská folklórna hruda 2017
Zverejnené 18.08.2017

Očovská folklórna hruda je festivalom tradičnej ľudovej kultúry, ktorá je v Očovej zakorenená od počiatku. Tradície sa organizovane v Očovej zachovávajú od roku 1936 . Od roku 2004 festival organizuje obec Očová a FS OČOVAN. Obec Očová je unikátna vlastným dedičstvom tradičnej ľudovej kultúry.Za relatívne krtátke obdobie upútala OFH pozornosť širokej verejnosti a prekonala regionálny rozmer. Festival vytvára priestor pre prezentáciu nositeľov tradícií od starších generácií po najmladšie, od amatérov po profesionálov. Festival je stretnutím priaznivcov ľudových piesní, nástrojov, tanca a tradícií. Bohatý program sprestruje aj jarmok remesiel, tvorivé dielne majstrov, škola hry na fujaru, škola tanca, tradičná chuť domácich výrobkov a mnohé ďalšie sprievodné aktivity. Futbalový štadión TJ Družstevník Očová, Remeselný dvor Očová http://www.ocova.sk/ocovska-folklorna-hruda.html   Súbor na stiahnutie plagatA2mail.pdf (2.9 MB) Súbor na stiahnutie OFH 2017.mp4 (62.4 MB) Súbor na stiahnutie A5.pdf (492.2 kB) Súbor na stiahnutie P R O G R A M ofh 2017.pdf (96.3 kB)

Čitať viac..
Čistenie komína je povinnosťou občana
Zverejnené 05.10.2017

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje, že čistenie komína je povinnosťou každého občana a ak na to nemáte kapacitu, volajte odborníka. Požiare spôsobené vyhorením sadzí sú dôsledkom absentujúceho čistenia a kontroly komínov. Komíny sa čistia v termínoch uvedených vo vyhláške MVSR č. 401/2007 Z.z. v § 20 nasledovne: Ak je komín na pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50kW 1. spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína bez vložky sa vykonáva raz za 6 mesiacov. 2. spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína s vložkou sa vykonáva raz za 12 mesiacov. 3. spotrebič je na tuhé palivo alebo kvapalné palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 4 mesiace. V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112.

Čitať viac..
Za vypaľovanie trávy - pokuta
Zverejnené 05.10.2017

Každoročne s jarným počasím dochádza k zvýšenému počtu požiarov, ktoré vznikajú plošným vypaľovaním porastov, trávy drevín a biologického odpadu. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru veľmi často zápasia s horiacou suchou trávou, lístia a vetiev z orezaných stromov. Často sú to požiare ohrozujúce zdravie a životy Ľudí. Za rok 2014 v súvislosti s vypaľovaním trávy a suchých porastov vzniklo 1 516 požiarov. Materiálna škoda nimi spôsobená bola vyčíslená na 74 430 eur a zranili sa dve osoby. V dôsledku spaľovania odpadu a odpadkov mimo skládok zasahovali hasiči 680 krát a škody predstavovali sumu 31 315 eur. Našťastie nedošlo k zraneniu ani usmrteniu ľudí. Najčastejšie horelo v marci 863 krát , a najmenej v októbri 8 krát. Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorého porušenie môže stáť občana pokutu 331 eur. Ak by sa však dopustila takéhoto priestupku právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ pokuta sa môže zvýšiť až na 16 596 eur. Odhliadnuc od peňažných pokút a hmotných strát, vždy si uvedomme, že oheň si môže vybrať vyššiu „daň“ ľudské zdravie a životy. Preto sa každoročnému jarnému nebezpečenstvu radšej vyhnime. Zdroj: Prezídium Ha ZZ SR Spracoval: Ing. Jozef Lupták Technik požiarnej ochrany OZ Kriváň

Čitať viac..
Stretnutie s jubilantmi 2014
Zverejnené 05.10.2017

Dňa 9.novembra  2014  sa v priestoroch sály Kultúrneho domu v Klokoči konalo slávnostné stretnutie obyvateľov našej obce pod záštitou Obecného úradu Klokoč, ktorí sa v tomto roku dožívajú významného životného jubilea.  Hoci mesiacom úcty k starším je vyhlásený mesiac október, prejavy vďaky staršej generácii by mali byť  samozrejmosťou po celý rok.  Preto určite bolo milým potešením pre našich jubilantov, že sa mohli spoločne  stretnúť,  pohovoriť si trošku a potriasť známemu rukou. Patrí už k tradícii pri týchto každoročných stretnutiach  pohostiť jubilantov malým občerstvením a potešiť ich kultúrnym programom.  Nejedno oko neostalo suché pri vystúpení detského folklórneho súboru Ratolesť z Detvy -  kolektívu malých nadšencov, ktorý zachováva krásne ľudové tradície Podpoľania. Svojím spevom a tancom detičky rozveselili nielen oslávencov, ale všetkých v hľadisku. Po slávnostnom posedení sa všetci oslávenci a zúčastnení presunuli do kinosály kultúrneho domu, kde už  netrpezlivo čakal so svojim bohatým zábavným programom Klub dôchodcov č.3 z Detvy.   Všetkým oslávencom želáme aj touto cestou veľa zdravia.     Jubileum 60 rokov: Ján Hanes, Klokoč 170 Ján Konôpka, Klokoč 172 Anna Ľuptáková, Klokoč 133 Jolana Parničanová, Klokoč 89 Viera Sliacka, Klokoč 127 Milan Tomášik, Klokoč 160 Mária Tomášiková, Klokoč 160 Mária Výbošťoková, Klokoč 32   Jubileum 70 rokov: Jozef Bartko, Klokoč 78 Emília Farbiaková, Klokoč 35 Amália Konôpková, Klokoč 27 Mária Ľuptáková, Klokoč 200 Jozef Spodniak, Klokoč 44 Mária Svoreňová, Klokoč 196 Ján Výbošťok, Klokoč 141   Jubileum 80 rokov: Mária Konôpková, Klokoč 160 Ján Lupták, Klokoč 153 Anna Nôžková, Klokoč 86 Jozef Sliacky, Klokoč 112 Mária Záchenská, Klokoč 197   Jubileum 90 rokov: Mária Konôpková, Klokoč 79

Čitať viac..
Tekvicobranie na Klokoči
Zverejnené 05.10.2017

Obec Klokoč vás pozýva na Tekvicobranie na Klokoči. Udalosť sa uskutoční v sobotu 28. októbra 2017 v Kultúrnom dome o 20:00h. Program: Ludová hudba Tomáša Boráka a DJ Dimo. Masky pri vstupe čaká odmena / vstupné 3€ / tombola / 2+1 vodka na bare

Čitať viac..
Otvorenie bakalárskeho štúdia na AOS SR
Zverejnené 06.11.2017

Otvorenie bakalárskeho štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2018/2019.        V akademickom roku 2018/2019 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené štúdium v štyroch akreditovaných trojročných denných bakalárskych študijných programoch a to:  1/ Bezpečnosť a obrana štátu (prijatých bude 42 študentov),    2/ Elektronické zbraňové systémy (prijatých bude 24 študentov),   3/ Vojenské spojovacie a informačné systémy (prijatých bude 40 študentov),  4/ Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (prijatých bude 18 študentov).  Po skončení bakalárskeho štúdia bude štúdium ďalej kontinuálne pokračovať denným dvojročným inžinierskym/magisterským štúdiom.    Štúdium je určené pre absolventov civilných stredných škôl ukončených maturitou, ktorí sa dňom nástupu na štúdium stanú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe. Horná veková hranica je 25 rokov. Termín podania prihlášky je do 28.2.2018 (na jednej prihláške je možné uviesť viac študijných programov).  Poplatok za prihlášku (prijímacie konanie) je 20 Eur.    Termín konania vedomostnej prijímacej skúšky pre všetky študijné programy je od 2. do 4. mája 2018. Vedomostnej skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o štúdium - bez ohľadu na dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole. Okrem vedomostnej prijímacej skúšky absolvuje každý uchádzač výberové konanie a to lekárske vyšetrenie, previerku psychickej spôsobilosti a previerku fyzickej zdatnosti. Vedomostná prijímacia skúška bude vykonaná formou písomného testu z matematiky a anglického jazyka pre všetky študijné programy. Predpokladaný počet uchádzačov: 800.  Prijatých bude 124 uchádzačov na základe dosiahnutých výsledkov na prijímacích skúškach. Prijatí študenti sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe a patrí im služobný plat vo výške 50% hodnostného platu vojaka 2. stupňa. Zároveň je štúdium bezplatné. Bezplatné je aj ubytovanie a stravovanie počas štúdia. V prípade neúspešného ukončenia štúdia bude študent povinný uhradiť vynaložené náklady na materiálne a finančné zabezpečenie počas jeho štúdia.   Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky   Záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši (nie sú v právnom vzťahu s Akadémiou ozbrojených síl), ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na prijímacie skúšky. Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši alebo nám zatelefonujú na číslo: 0905 622170. Osobnú návštevu treba predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10.00 do 24.00 hodín a to aj v sobotu a v nedeľu.   Cieľ, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy na prijímacie skúšky Cieľom prípravy je zvýšiť vedomostnú úroveň uchádzačov o vysokoškolské štúdium na takú úroveň, aby výsledkom prijímacieho konania bolo dosiahnutie aspoň 90 bodov zo 100 možných v každom predmete, čím vznikne pre študenta reálna šanca zaradiť sa medzi úspešných uchádzačov. Vychádzame pritom zo skúsenosti z minulého školského roku, kde na prijímacích skúškach na Akadémiu ozbrojených síl bolo 100% úspešných tých, ktorí sa tejto prípravy zúčastnili a iba 30% tých, ktorí sa jej nezúčastnili z celkového počtu prihlásených študentov.  Aj v tomto školskom roku prebieha obdobná príprava uchádzačov. Prípravu je možné rozčleniť do 4 častí a to:   1.časť: Prípravný kurz matematiky a príprava zo psychotestov na prijímacie skúšky (miesto konania: L.Mikuláš),  2.časť: Plnenie pridelených študijných úloh doma v rámci samopripravy,  3.časť: Finálna príprava pred konaním prijímacej skúšky (miesto konania: L.Mikuláš)    4.časť:  Úvod do vysokoškolskej matematiky a fyziky ( doškoľovací kurz pred zahájením vysokoškolského štúdia - miesto konania: L.Mikuláš)     Podrobnejšie informácie poskytneme záujemcom telefonicky alebo počas osobnej návštevy u nás.   Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy už zahájili prípravné kurzy na prijímacie skúšky. Opakovane sa uskutočnia v termíne od 13. do 17. novembra 2017 a v náhradnom termíne od 20. do  24. novembra 2017. Uchádzači sa môžu prihlásiť a to telefonicky na č.  0905 622170, kde im budú zároveň poskytnuté bližšie informácie. Vzhľadom k dostatočnému záujmu predpokladáme opakované konanie kurzov aj v ďalších neskorších termínoch.  Prichoď účastníkov do L.Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu, vydane raňajky a zahájená vyuka. Vyuka bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 20.00 hodiny. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, denný dovoz a odvoz na vyuku, študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre športovanie, osobne doklady, peniaze pre úhradu kurzu (je možné využiť aj splátkový kalendár).  V prípade účasti požadujeme telefonicky nahlásiť predpokladaný čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v L.Mikuláši (z dôvodu zabezpečenia odvozu). Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v skole, ktorú navštevujú.   Konzultácie neprebiehajú skupinovou, ale individuálnou formou, čo limituje možný počet účastníkov v danom turnuse.  Individuálna forma prípravy (učiteľ + študent) umožňuje vysvetliť danú problematiku študentovi na konkrétnych príkladoch a pokračovať v ďalšom výklade až vtedy, keď je úplne pochopená všetkými účastníkmi kurzu. Počas týždňového pobytu bude prepočítaných 320 príkladov a prebraných 19 tematických časti z matematiky a prebraných 6 inteligenčných, 27 osobnostných a 33 emocionálnych psychotestov, ktoré tvoria náplň prijímacej skúšky.  Pretože východzia vedomostná úroveň a proces chápania je u jednotlivých študentov rôzny, treba počítať aj s prípadom, že plánovaná denná vyuka v dobe od 10.00 do 20.00 hodín sa môže vo večerných hodinách predlžiť. Študijné materiály a spočítané príklady si po skončení kurzu vezme študent domov a využijete ich v ďalšej príprave. Zároveň mu poskytneme 58 ks skúšobných lístkov, ktoré boli použite na prijímacích skúškach v minulých rokoch na rôznych vysokých školách pre cvičenie doma a 66 ks cvičných samovyhodnocovacích psychodiagnostických testov pre individuálnu prípravu doma.  V priebehu kurzu účastníkov zároveň oboznámime s požiadavkami na vedomosti z anglického jazyka a poskytneme im ďalšie dôležité rady a doporučenia, ktoré súvisia s prípravou, s vlastným priebehom prijímacích skúšok a s organizáciou a priebehom vysokoškolského štúdia.  V prípade záujmu o ďalšie informácie nám zatelefonujte na č.: 0905 622170.   Za informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy:  pplk.v.v.Ing.Emil Toma      Informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti vysokého  školstva  a  vzdelávania, pplk.v.v.Ing. Emil Toma, Nábrežie 1734/25, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 35162708,  DIČ: 440217774 Tel.:  0905 622170,  0911 622170, 044 5524804 Email:  vysoke.skoly.toma@stonline.sk

Čitať viac..
Kuchynský olej vs kanalizácia
Zverejnené 21.12.2017

Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Vígľašská cesta 1, Vígľaš, PSČ: 962 02 Použitý kuchynský olej – čo s ním? Vzhľadom na to, že v zimnom období je náročná prevádzka čistiarní odpadových vôd Vás chceme informovať a požiadať o to, aby ste použitý kuchynský olej nevylievali do kanalizácie, kde nepatrí. Použitý olej, vyliaty do kanalizácie, sa zachytáva na stenách kanalizačných potrubí a na takto vytvorený olejový film sa lepia zvyšky potravín, prípadne ďalšie nečistoty. Vnútorný prierez potrubia sa zmenšuje a kanalizácia, resp. kanalizačná prípojka, sa tak môže úplne upchať. Nasledujúce čistenie kanalizácie a odstraňovanie upchávok značne zvyšuje náklady obce na prevádzku čistiarní odpadových vôd. Olejový odpad má nepriaznivý vplyv aj na čistiarne odpadových vôd. Ďalším problémom je, že zvyšky jedla, olejov a tukov, zachytených v kanalizácii, sa biologicky samovoľne rozkladajú, pričom je produkovaný hnilobný zápach a tieto časti kanalizácie sa stávajú lákadlom pre hlodavce, ktoré v kanalizačných potrubiach a okolí spôsobujú ďalšie škody a sú zdrojom prenosných chorôb.   Použitý prepálený kuchynský olej sa likviduje nasledovne: Počas vývozu komunálneho odpadu je možné tento preliať do fľaši a uložiť na kontajner resp, vedľa neho a ten sa počas vývozu komunálneho odpadu v zmysle zákona zlikviduje. Alebo v súčasnosti je možné zadarmo odovzdať použitý kuchynský olej na každej čerpacej stanici Slovnaft Ing. Andrea Nemcová Odborný zástupca KZ

Čitať viac..
Folklórista a hudobník Anton Budinský v našej škôlke
Zverejnené 23.01.2018

Folklórista, hudobník a zberateľ ľudových piesní Anton Budinský predstavil slovenskú ľudovú hudbu v 34 krajinách celého sveta. Po precestovaní afrického, ázijského, európskeho i austrálskeho kontinentu zavítal aj do našej školy. Stalo sa tak 10. januára 2017. Celkovo tento vynikajúci hudobník zvládne hru na dvadsiatich štyroch hudobných inštrumentoch. Virtuózne zahrá aj na netradičných nástrojoch – handrárskej píšťalke, pastierskom biči, okarine, krumhorne, citare, ale aj na fujare, drumbli, gajdách, heligónke či cimbale.  Deti z našej MŠ na Klokoči uchvátil aj veselou zábavou a atmosférou, ktorú do výchovného koncertu vniesol. Fotogalériu si môžete pozrieť TU Ďakujeme tomuto skvelému hudobníkovi z Očovej za nevšedný umelecký zážitok!

Čitať viac..
Veľkonočná zábava
Zverejnené 22.03.2018

Obec Klokoč Vás pozýva na Veľkonočnú zábavu s ĽH Tomáša Boráka. 1. apríla 2018 o 20:00 hod. Kultúrny dom Klokoč Vstupné 3€  

Čitať viac..
Zákaz vypaľovania trávy - POKUTA
Zverejnené 22.03.2018

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje. NEZABUDNITE ! VYPAĽOVANIE TRÁVY  TO NIKDY NEROB! ZA VYPAĽOVANIE TRÁVY POKUTA 331 EUR! NEZNALOSŤ ZÁKONA NEOSPRAVEDLŇUJE !!!   V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112  Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ! Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona č. 314/2001 Z.z. fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 Eur, resp. v blokovom konaní do výšky 100 Eur, právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596 Eur. Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá !  Obce - ochrana lesov - informácia verejnosť Obce - ochrana lesov - relácia web www.minv.sk/?KR_HaZZ_BB

Čitať viac..
AKCIA - Medzinárodný deň detí
Zverejnené 24.05.2018

Touto cestou Vás pozývame na zaujímavú akciu, ktorá sa bude konať dňa 3.6.2018  - Medzinárodný deň detí a váľanie Mája.  S úctou Švoňavová Ivana Vedúca ubytovacieho úseku Masarykov Dvor  

Čitať viac..
Muziky pod poľanou
Zverejnené 17.08.2018

12. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL ĽUDOVÝCH HUDIEB HRIŇOVÁ  - RATICOV VRCH 19. AUGUST 2018 (nedeľa) Účinkujúci: Ľudová hudba Paprčkovci starší Ľudová hudba Paprčkovci mladší Ľudová hudba Dominika Václava a Adriana Paprčková Ľudová hudba Hudci a Veronika Spodniaková Ľudová hudba Jána Paprčku a speváčky z Bratislavy Ľudová hudba Ľuba Paprčku Helena Paprčková a ženská spevácka skupina Muzikanti a speváci od Paprčkov  

Čitať viac..
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Zverejnené 26.09.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov nájdete TU  Prehľad základných povinností kandidátov nájdete TU   Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. III Právo byť volený Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku. Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. Prekážkou práva byť volený je  výkon trestu odňatia slobody,  právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,  pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. IV Spôsob hlasovania Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.) Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta). Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.  

Čitať viac..
Lazovská sobota
Zverejnené 23.08.2018

Obec Slatinské Lazy Vás pozýva na Lazovskú sobotu dňa 25. augusta 2018 Program: 15.00 – 16.00 Cyklopreteky detí „Lazovský sagan“ 16.00 - 17.00 Prezentácia cvičených psov 17.00 - 18.00 Prezentácia DHZ Sl.Lazy 18.00 – 19.00 Prezentácia elektromobility 19.00 Vatra SNP s kult.progra 20.00 Voľná zábava pri ľudovej hudbe Šukovci   Sprievodné podujatia: Súťaže pre deti, Maľovanie na tvár, o občerstvenie je postarané !

Čitať viac..
GDPR a voľby
Zverejnené 09.11.2018

Vážený občania, voliči. Každý, kdo sa zúčastní volieb, poskytuje svoje osobné údaje. Z tohoto dôvodu Vás informujeme o vytvorených opatreniach, ktoré zabraňujú zneužitiu takýchto údajov a preto prikladáme aj túto informáciu o nakladaní s osobnými údajmi. voličov.   V prípade, že Vám nezobrazilo článok dobre alebo vôbec, kliknite na odkaz TU   INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOV   PREVÁDZKOVATEĽ Obec Klokoč ZODPOVEDNÁ OSOBA - KONTAKT No-one, s.r.o. Telefón: +421 905 701 050 E-mail: gdpr@no-one.sk ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA PRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE PRIEBEHU VOLIEB ZÁKON Č.180/2014 Z.z. O PODMIENKACH VÝKONU VOLEBNÉHO PRÁVA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA NIE SÚ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV OKRESNÝ ÚRAD, MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNA KOMISIA PRE VOĽBY A KONTROLU FINANCOVANIA POLITICKÝCH STRÁN, VOLEBNÉ ORGÁNY PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY NEBUDE REALIZOVANÝ DOBA UCHOVÁVANIA 5 ROKOV PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY   PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM ÁNO PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV ÁNO PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NIE PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV ÁNO PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV NIE PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NIE PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU ÁNO INFORMÁCIA O DRUHU POŽIADAVKY NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV JE ZÁKONNOU POŽIADAVKOU V ZMYSLE ZÁKONA Č.180/2014Z.z. - povinnosť voliča preukazovať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo preukazom cudzinca; - údaje uvedené v zozname voličov, meno a priezvisko voliča, rodné číslo, trvalý pobyt; - pri vydaní hlasovacích lístkov volič ich prevzatie potvrdzuje podpisom. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA                                                                                          NIE    

Čitať viac..
Výsledky volieb
Zverejnené 11.11.2018

Vážení občania, chceme Vám poďakovať za historicky najvyššiu účasť v našej obci. Občania Klokoča sa takmer vždy zapájali aktívnejšie do volieb ako býva priemer Slovenska. Komunálne voľby bežne dosahujú priemernú účasť cca 50% na Slovensku. Tento rok bola v obci Klokoč mimoriadne vysoká účasť a to 78%. Svedčí to o vysokej uvedomelosti občanov, že voľby sú jednou s príležitostí vyjadriť svoj názor a formovať politický, kultúrne a hospodársky tvar obce. Ďakujeme za Váš prejavený záujem o veci verejné a všetci držíme palce novému starostovi a poslancom. Prikladáme prehľadný graf výsledkov hlasovania. V prípade, že sa Vám graf neukazuje, pre stiahnutie grafu stlačte TU      

Čitať viac..
Vianočný program na Klokoči
Zverejnené 18.12.2018

Všetkých občanov srdečne pozývame na vianočný program, ktorý si s láskou pre nás pripravili naši najmenši. Vystúpi aj detská hudobná skupina Slatinskí muzikanti. Medzi nás príde aj dedo Mráz, ktorý má pre deťúrence milé prekvapenie. Program sa uskutoční v piatok 21.12.2018 o 16:30 v kinosále Klokoč. Vstup voľný Tešíme sa na stretnutie. Vianočný program podporil Masarykov dvor, ďakujeme.  

Čitať viac..
Majitelia ošípaných, pozor!!!
Zverejnené 01.02.2019

Registrácia chovu 1 ks OŠ - Príloha č1  Postup prihlásenia (PowerPoint) Drobnochovatelia, ktorí vlastnia čo aj len jednu ošípanú, sa po novom musia zaregistrovať na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS) SR. Nie je to však jediná povinnosť, ktorá sa viaže k domácemu chovu ošípaných. Zákon pamätá aj na domáce zakáľačky. Jeho porušovaním chovatelia riskujú nielen pokuty, ale najmä zdravotné problémy.  Tak ako vo veľkochovoch, aj v domácich podmienkach zviera nesmie byť pred porazením vystavené utrpeniu, strachu a trvalej bolesti. K usmrteniu musí dôjsť citlivým spôsobom. Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu a podmienky, ktoré je potrebné dodržať pri domácej zabíjačke, upravuje zákon o veterinárnej starostlivosti. Chovateľom ošípaných ukladá podľa neho povinnosť ohlásiť zabíjačku miestne príslušnej RVPS (telefonicky, mailom, písomne, faxom) aspoň jeden pracovný deň vopred do 15:00 hod. RVPS preveruje, či zviera nie je nakazené svalovcom (trichinelózou), ktorý môže u ľudí vyvolať vážne zdravotné komplikácie. Testovanie vzoriek sa vykonáva v okresoch na základe vyhodnotenia rizika pozitívnych nálezov u divo žijúcej zveri za príslušný kalendárny rok. Náklady na laboratórne testy vzoriek ošípaných v týchto okresoch sú hradené štátom. Ostatní chovatelia si ich môžu dať spraviť dobrovoľne na vlastné náklady. Najväčšie riziko striehne v tradične vyrábanej domácej klobáse, ktorá je zaúdená studeným dymom. Takto tepelne neopracovaný produkt je živnou pôdou pre svalovca. Pôvodcu nákazlivého ochorenia spoľahlivo zlikviduje tepelná úprava alebo zmrazenie zabíjačkových produktov. Vzorky určené na testovanie odoberá samotný chovateľ, a to z bráničných pilierov z obidvoch polovíc jatočných tiel ošípanej v mieste prechodu do šľachovitej časti vo veľkosti lieskového orecha. Každú zabalí samostatne do mikroténového vrecúška alebo nepremokavého materiálu a uloží ich do chladničky (nie mrazničky). K vzorkám priloží chovateľ vypísaný sprievodný list. Takto ich doručí na miesto zvozu vzoriek zriadeného príslušnou RVPS. Zákon explicitne neukladá, na akom mieste sa má domáca zabíjačka uskutočniť. Či už ide o dvor, záhradu alebo miestnosti hospodárskeho dvora. Túto činnosť vykonávajú profesne prevažne mäsiari a ojedinele si domácu zabíjačku robia sami chovatelia. Aby sa zabránilo týraniu zvieraťa, ošípané musia byť pred vykrvením omráčené, teda zbavené vedomia. Produkty domácej zabíjačky, teda mäso a orgány, sú určené len na súkromnú domácu spotrebu a nemožno ich ponúkať na predaj. Vylúčené sú aj z verejných podujatí typu "Zabíjačkové slávnosti", kde sa môže predávať alebo ponúkať iba mäso a vnútornosti pochádzajúce zo schváleného bitúnku, respektíve z rozrábkarne. Za porušenie zákona hrozí pokuta vo výške 400 až 1000 eur. S peňažnou sankciou musia počítať aj v prípade, ak domácu zabíjačku neohlásia najmenej jeden pracovný deň vopred miestne príslušnej RVPS a tiež v prípade nedodržania požiadaviek pohody zvierat a požiadaviek na sústreďovanie a neškodné odstraňovanie živočíšnych vedľajších produktov.

Čitať viac..
Urbár pozemkové spoločenstvo Klokoč 1
Zverejnené 18.02.2019

Dňa 10.3.2019 sa bude konať valné zhromaždenie a voľby do orgánov Urbárskeho pozemkového spoločenstva

Čitať viac..
Veľkonočná turisticka vychádzka
Zverejnené 28.03.2019

Pozvánka na Veľkonočnú turistickú vychádzku Dňa 20.4.2019 sa v prípade pekného počasia uskutoční Veľkonočná turistická vychádzka pod názvom: „ Ponad Klokoč“ Zraz účastníkov : 13:00 pred maľovanou mapkou pred domom č. 72 Trasa: Maľovaná mapka, poľnou cestou k bývalej Cíňovej horárni, lesnou cestou / stará mlynárska cesta / Terexova cesta, Výbohova poľana, ponad ovčín, osada Jašovci, obecný úrad Klokoč Náročnosť trasy: trasa nenáročná, vhodná aj pre deti Zaujímavosti trasy: Skalka, Pastierske bralo Výhľady: Klokočský chotár, Krížna, Prašivá, Kalinka, Javorie, dolina Tisovníckeho potoka, Chopok, Kráľová hoľa, Detvianske lazy Informácie: Ján Bartko 0903283149   Pozvánka PDF

Čitať viac..
Protokol o skuskach vody č.3238/2019
Zverejnené 02.04.2019

Protokol o skuskach vody

Čitať viac..
Olympijský deň detí na Klokoči
Zverejnené 24.05.2019

Materská škola Klokoč pozýva všetkých na ll. ročník športovej olympiády detí Materskej školy. Pozývame každého dospelého aj dieťa a veríme, že sa zapojíte do spoločného športovania. Deti, pohyb, radosť, zdravie a skvelá nálada,,,toto všetko a ešte viac môžete vidieť pri športových súťažiach na športovej olympiáde detí materskej školy a detí obce Klokoč. Cieľom olympiády je podporovať zdravie a pohybový rozvoj detí, ale najmä prehlbovať radosť detí zo športových aktivít. Podujatie sa uskutoční v sobotu 25.5.2019 na ihrisku pri OcÚ Klokoč o 10:00. Disciplíny: chôdza, beh, bicyklovanie, kolobežkovanie a pod.. "Každý pohyb sa počíta"

Čitať viac..
Zber papiera
Zverejnené 25.09.2019

Vážení občania, dňa 26.9.2019 (štvrtok) od 16:05 do 16:25 sa uskutoční v našej obci zber papiera formou výmeny za výrobky z papiera, ako sú toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové obrúsky, kuchynské utierky a pod. Papier je potrebné zviazať do balíka. Zber sa bude vykonávať pred Obecným úradom.

Čitať viac..