dnes je: 23.10.2021
meniny má: Alojzia
Čo by ste zmenili v obci?


Čo by ste privítali v obci?   
Zrealizované projekty

 

 

2020

Rekonštrukcia lavičiek v parčíku a oproti ob.úradu

Vybudovanie priestorov a odovzdanie do užívania Urbárskemu spoločenstvu.

Kompostéry zdarma

Rekonštrukcia detského ihriska MŠ

Turistické odpočinkové miesto pri medokýši Polom

Vybudovanie Klubu dôchodcov v priestoroch bývalej knižnici.

Kanalizácia II. Etapa

Vybudovanie Multifunkčného hriska

Rekonštrukcia Vodojemu

Vybudovanie 100m betónového plotu na cintoríne

Rekonštrukcia cesty do Čelov


2019

Nákup Traktor Zetor Major 80

Nákup Traktor Zetor 57

Novvé Fitness centrum

Rekonštrukcia hygienického zariadenia v MŠ

Pripojenie miestných častí Kubovci a Zlazovci na obecný vodovod.


2017

Monografia o obci Klokoč 


2013

Klokoč, kanalizácia a ČOV 2011 prvá etepa,
Duhá etapa 2013   (galéria)


2012

Rekonštrukcia budovy bývalej školy na centrum vidieckych aktivít   (galéria)


2010

Klokoč cesta – obslužná komunikácia    (galéria)

Separovať každý deň    (galéria)


2009

Parčík centrum 2009  Dobudovanie parčíka centrum a PIS 2013   (galéria)


2008

Rekonštrukcia zvonice v obci Klokoč    (galéria)


2007

Zelená áleja    (galéria)


2006

Úprava miestnej komunikácie – cesta Horná ulica    


2005

Vybudovanie viacúčelového športového ihriska    

Nákup výpočtovej techniky a pripojenie na Internet 


2004

Úprava miestnej komunikácie – cesta do Jašov