Urbár Klokoč

                                            Urbár Klokoč, pozemkové spoločenstvo, 962 25 Slatinské Lazy

Dňa 10.3.2019 sa bude konať valné zhromaždenie a voľby do orgánov Urbárskeho pozemkového spoločenstva