Urbár Klokoč

Urbár Klokoč, pozemkové spoločenstvo, 962 25 Slatinské Lazy