dnes je: 23.10.2021
meniny má: Alojzia
Čo by ste zmenili v obci?


Čo by ste privítali v obci?   
Poslanci Obecného zastupiteľstva


 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.

Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky. 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v Klokoči má 7 poslancov.


Ján Baláž
jan.balaz@klokoc.sk

Ján Koreň
jan.koren@klokoc.sk 

Žofia Veselovská Mgr.,
zofia.veselovska@klokoc.sk

Ivana Vyletelová
ivana.vyletelova@klokoc.sk

Marek Sliacky
marek.sliacky@klokoc.sk

Stanislav Krško
stano.krsko@klokoc.sk

Ľubica Sliacka Mgr.,
lubica.sliacka@klokoc.sk