dnes je: 23.10.2021
meniny má: Alojzia
Čo by ste zmenili v obci?


Čo by ste privítali v obci?   
Multifunkčné VÚŠI – miesto pre športové aktivity

Názov zákazky: Multifunkčné VÚŠI – miesto pre športové aktivity
Termín na predloženie ponúk: 23.10.2019 do 10:00hod.

Zmluva VÚŠI   /Výkaz výmer
Objednávka VUŠI 201932.

Zápisnca zverejnená dňa: 23.10.2019
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

------------------------------------------------------

Výzva na predloženie ponuky

Príloha č. 1 - Výkaz výmer - položky
Príloha č. 1 Výkaz výmer - krycí list
Príloha č. 2 Návrh zmluvy Klokoč ihrisko
Príloha č. 3 CV §32, pism. f
Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritérií

 

Výkresová dokumentácia

03 výkopy - 18x33
04 základy - 18x33
05 drenáž - 18x33
06 pôdorys ihrisko -18x33
07 pohlady mantinel ab - 18x33
08 pohlady mantinel cd - 18x33
09 detail základ alternat - 18x33
10 detail mantinelu - 18x33


 


 

Oznámenie o zrušení zákazky

Oznamujeme Vám, že súťaž na predmet zákazky: Multifunkčné VUŠI - miesto pre športové aktivity Verejný obstarávateľ zrušil, z dôvodu technických nedostatkov  v predloženej zadávacej dokumentácii.
Po oprave technických podkladov k Výzve na predkladanie ponúk, bude súťaž opätovne vyhlásená, budete o tejto skutočnosti informovaní.

Názov zákazky: Multifunkčné VÚŠI – miesto pre športové aktivity
Termín na predloženie ponúk: 26.09.2019 do 10:00hod.

Výzva na predloženie ponuky

Priloha c.1_Multifunkčné VÚŠI -  miesto pre športové aktivity (Zadanie)
Priloha c. 2_Navrh zmluvy_Klokoc_ihrisko
Priloha c.3 CV §32, pism. f
Príloha c.4_Navrh na plnenie kriterii

 

Výkresová dokumentácia

03-vykopy-18x33
04-zaklady-18x33
05-drenaz-18x33
06-podorys-ihrisko-18x33
07-pohlady-mantinel-ab-18x33
08-pohlady-mantinel-cd-18x33
09-detail-zaklad-alternat-18x33
10-detail-mantinelu-18x33