Dodávka kolesového traktora

Názov zákazky: Dodávka kolesového traktora
Termín na predloženie ponúk: 23.8.2019 do 13:00hod.

Dokumenty:

Výzva na predkladnanie ponúk 
Ponuka na technické parametre 
Návrh kúpnej zmluvy