Posledné sms správy

Sms správa z 15.05.2019 08:35
Obec Klokoč informuje: Vážení občania, srdečne vás pozývame v sobotu 18. mája 19:00 hod. na Majáles do Slatinských Lazov. Zatancujú nám detúrence z FS DOLINKA a FS z Klokoča. Do tanca bude hrať a spievať ĽH z Klokoča. Podávať sa bude guľáš a čapované pivko. Vstupné dobrovoľné. Jediné čo musīte vy, je príst a doniesť so sebou dobrú náladu a doma si preskúšať potlesk pre účinkujúcich. Tešíme sa na vás.

Sms správa z 14.05.2019 13:00
Obec Klokoč informuje: Vážení občania, zajtra 15.5.2019 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu ako napr.: autobatérie, baterky, farby, lieky, motorový olej, nádoby od oleja, olejové filtre, odpadové chemikálie, obaly a nádoby znečistené škodlivinami, ortuťové teplomery, plasty znečistené ropnými látkami, riedidlá, chemicky znečistené textílie, výbojky, žiarivky a pod. Odpad vyložte na trase zvozu.