Na tomto mieste budeme prinášať všetky podstatné informácie o parlamentných voľbách 2020

Informácia - voľby NRSR 2020
Voľba poštou voličom informácia
Emailová adresa pre voľby

 


 

Obec Klokoč, zastúpená starostom obce Radoslavom
Hruškom, oznamuje, že emailová adresa obec@klokoc.sk
je adresou určenou na doručenie žiadostí o vydanie
hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky v roku 2020.
Radoslav Hruška
starosta obce