Vážení občania, tí skôr narodení, materská škôlka v Klokoči Vás srdečne pozýva na krátky kultúrny program, ktorý si pripravili pre vás naši najmenší pri príležitosti Dňu úcty k starším.  Program sa uskutoční v sále kultúrneho domu o 15:30 hod. Do toho času upečieme pre vás chutnú štrúdlu. Na stretnutie sa tešia deti materskej škôlky na Klokoči.