Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene
ODVOLÁVA čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných
pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Zvolen,
Detva a Krupina od 15.:00 HOD., DŇA 17.06.2019.

 

 

Okresné veiteľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene vyhlasuje čas nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ohrannom pásme ( 50m od hranice lesmého pozemku) v územnom obvode okresov Zvolen, Detva a Krupina od 12.06.2019 do odvolania