Vážení občania, zajtra 15.5.2019 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu ako napr.:

Autobatérie, batérie, farby po záručnej dobe, fotografický papier, lieky po záručnej dobe, motorový olej, nikel-kadmiové batérie, nádoby od oleja, olejové filtre, odpadové chemikálie, minerálne a syntetické oleje, obaly a nádoby znečistené škodlivinami, ortuťové teplomery, plasty znečistené ropnými látkami, riedidlá, rozpúšťadlá, chemicky znečistené textílie, televízory, ustaľovač, vývojka, chemicky znečistená voda, výbojky, zvyšky pesticídov a insektícídov, žiarivky.

Odpad vyložte v trase zvozu.