Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Informácia pre voliča