OZNÁMENIE

Obec Klokoč, zastúpená starostom obce Radoslavom Hruškom, oznamuje, že  emailová adresa obec@klokoc.sk je adresou určenou na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Klokoč  pre voľby Do Európskeho parlamentu v roku 2019