OZNÁMENIE

Obec Klokoč, zastúpená starostom obce Radoslavom Hruškom, oznamuje, že  emailová adresa obec@klokoc.sk je adresou určenou na doručenie  žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu  pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019