Obec Klokoč, zastúpená starostom obce Radoslavom Hruškom oznamuje, že emailová adresa obec@klokoc.sk je adresou určenou na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Klokoč pre voľby prezidenta SR 2019