Oznámenie o výrube zo dňa 15.02.2019

Oznámenie o výrube zo dňa 14.02.2019

Oznámenie Vígľaš výrub zo dňa 14.02.2019