Dňa 10.3.2019 sa bude konať valné zhromaždenie a voľby do orgánov Urbárskeho pozemkového spoločenstva