Myslím, že nie je potrebné sa rozpisovať o tom, že ľudom žijúcim pod Poľanou a v Podjavorí je folklór tak mimoriadne blízky. Zvuky píšťal, fujár, heligóniek, huslí či cimbalu boli už odjakživa súčasťou bežného života v našej obci.

Žiaľ, dnešná doba prináša aj taký obraz, že folklór sa pomaly vytráca, miešajú sa v ňom rôzne prvky iných regiónov a tým stráca svoju autenticitu. Niektoré obce majú svoju vlastnú folklórnu skupinu, ktorej cieľom je posilňovať, zachovávať a udržovať tradíciu ich regionálneho kultúrneho dedičstva.

Náš región Podpoľania a Podjavoria nesie v sebe určité jedinečné prvky folklóru a bola by obrovská škoda ich nechať postupne vytrácať. Práve preto by sme chceli, aby aj v obci Klokoč vznikla naša vlastná folklórna skupina.

Preto sa touto cestou obraciame na každého z vás, komu je folklór blízky a pozývame vás na prvé stretnutie, kde by sme si povedali niečo viac, a zistili predbežný záujem a pod. Veľkým prínosom budú pre nás názory aj tých, ktorí sa už v súčasnosti aktívne venujú hudbe alebo tancu.

Na stretnutí bude prítomný absolvent Choreografie osvetového ústavu Bratislava pán Mališ, ktorý pochádza z Podpoľania a má bohaté skúsenosti s vedením folklórnych skupín. V minulosti bol hlavným choreografom FS Detvan, FS Dúbrava, FS Krtíšan, FS Ipeľ a pod.

V prípade, že by bolo stretnutie úspešné a podarilo by sa nám dať dokopy určitý počet záujemcov, tak by sme mohli položiť základy našej vlastnej folklórnej skupiny. Preto je dôležité práve toto prvé stretnutie. Nakoľko obci Klokoč na tom záleží, členstvo v tejto tanečnej folklórnej skupine by bolo pre členov pochádzajúcich z našej obce zdarma.

Spomínané stretnutie sa uskutoční v sobotu 29. decembra 2018 o 15:00 hodine v sále Kultúrneho domu Klokoč.