Vážení občania, 
oznamujeme Vám, že od 1.1.2019 je v Detve zriadená 
Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých 
v budove Rescuemed na ul. Záhradnej 857/3 v Detve (pri VÚB banke).

ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok od 16:00 – do 22:00 hod 
Utorok od 16:00 – do 22:00 hod 
Streda od 16:00 – do 22:00 hod 
Štvrtok od 16:00 – do 22:00 hod 
Piatok od 16:00 – do 22:00 hod 
Sobota od 07:00 – do 22:00 hod 
Nedeľa od 07:00 – do 22:00 hod 
SVIATKY od 07:00 – do 22:00 hod 

Telefónny kontakt 045/54 55 555 a 0905 542 204.