Všetkých občanov srdečne pozývame na vianočný program, ktorý si s láskou pre nás pripravili naši najmenši.
Vystúpi aj detská hudobná skupina Slatinskí muzikanti.

Medzi nás príde aj dedo Mráz, ktorý má pre deťúrence milé prekvapenie.

Program sa uskutoční v piatok 21.12.2018 o 16:30 v kinosále Klokoč. Vstup voľný
Tešíme sa na stretnutie.

Vianočný program podporil Masarykov dvor, ďakujeme.