Miestna volebná komisia v Klokoči

Správa o výsledku volieb

starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva

v obci Klokoč

Voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva sa konali 10.11.2018. V obci bol vytvorený  1 volebný okrsok.

V zozname voličov bolo zapísaných 423  voličov.

Obálky boli vydané 330 voličom.

Počet odovzdaných obálok bol 330.

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu obce 325.

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 319.

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť bol 7.

Počet zvolených poslancov je 7.

Mená kandidátov na starostu podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Radoslav Hruška, 43 r., Konateľ –Iplatforma s.r.o.,nezávislý kandidát 160 hlasov

2. Michal Bartko, 36 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát 76 hlasov

3. Martina Výbošťoková, Ing., 37r., ekonómka, účtovníčka, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 59 hlasov

4. Gabriela Strelcová, Mgr., 47 r., odborná referentka školy, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 11 hlasov

5. Anna Purdeková, 61 r., dôchodkyňa, Národ a Spravodlivosť – naša strana 10 hlasov

6. Ľubomír Ozimák, 56 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie 9 hlasov
 

Za starostu obce bol zvolený:

Radoslav Hruška  160 platných hlasov
 

Mená kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov poradí podľa počtu platných hlasov:

1. Ján Baláž, 40 r., štátna správa MV SR, nezávislý kandidát 200 hlasov

2. Ján Koreň, 48 r., ochrana a bezpečnostná kontrola na letisku, nezávislý kandidát 162 hlasov

3. Žofia Veselovská, Mgr., 29 r., zdravotná sestra, SMER – sociálna demokracia 158 hlasov

4. Ivana Vyletelová, 44 r., pomocná sila v kuchyni, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 140 hlasov

5. Marek Sliacky, 42 r., vedúci posunu, Slovenská národná strana 137 hlasov

6. Stanislav Krško, 51 r., výpravca, SMER – sociálna demokracia 127 hlasov

7. Radoslav Hruška, 43 r., Konateľ – Iplatforma s.r.o., nezávislý kandidát 116 hlasov

Mená náhradníkov, ktorí ako kandidáti neboli zvolení za poslancov v poradí podľa počtu platných hlasov:

1.Ľubica Sliacka, Mgr., 45 r., samostatná radkyňa , Slovenská národná strana 114 hlasov

2. Martina Výbošťoková, Ing., 37 r., ekonómka, účtovníčka, Kotleba –Ľudová strana Naše Slovensko - 105 hlasov:

 Výsledky volieb boli spracované miestnou volebnou komisiou, bola spísaná zápisnica T9 a T11 dňa 10.11.2018, podpísaná všetkými členmi MVK o 23:55 hod. a odovzdaná Okresnej volebnej komisie o 00.43:10 hod.

     Po odovzdaní zápisnice Okresnej volebnej komisie a vrátení sa do obce , bola odovzdaná volebná dokumentácia k archivácii starostovi obce, ako aj zápisnice a 1 x odpis z počítačového výstupu.

     MVK ukončila činnosť o 02,00 hod.

     Výsledky volieb boli vyhlásené  miestnym rozhlasom dňa  11.11.2018 o 14,00 hod, ako aj dané na úradnú tabuľu obce dňa 12.11.2018 .

     Osvedčenie o zvolení za starostu a poslanca Obecného zastupiteľstva odovzdá predseda MVK na ustanovujúcom slávnostnom OZ, ktoré zvolá starosta obce do 30 dní odo dňa konania volieb.

 

 

Správu vytvorila : predseda volebnej komisie: Katarína Hulinová