Vážení občania, chceme Vám poďakovať za historicky najvyššiu účasť v našej obci. Občania Klokoča sa takmer vždy zapájali aktívnejšie do volieb ako býva priemer Slovenska. Komunálne voľby bežne dosahujú priemernú účasť cca 50% na Slovensku. Tento rok bola v obci Klokoč mimoriadne vysoká účasť a to 78%.

Svedčí to o vysokej uvedomelosti občanov, že voľby sú jednou s príležitostí vyjadriť svoj názor a formovať politický, kultúrne a hospodársky tvar obce.
Ďakujeme za Váš prejavený záujem o veci verejné a všetci držíme palce novému starostovi a poslancom.

Prikladáme prehľadný graf výsledkov hlasovania.
V prípade, že sa Vám graf neukazuje, pre stiahnutie grafu stlačte TU