Urbárske spoločenstvo oznamuje, že vykupuje podiely od členov urbáru.