Obec Slatinské Lazy Vás pozýva na Lazovskú sobotu dňa 25. augusta 2018

Program:

15.00 – 16.00 Cyklopreteky detí „Lazovský sagan“

16.00 - 17.00 Prezentácia cvičených psov

17.00 - 18.00 Prezentácia DHZ Sl.Lazy

18.00 – 19.00 Prezentácia elektromobility

19.00 Vatra SNP s kult.progra

20.00 Voľná zábava pri ľudovej hudbe Šukovci

 

Sprievodné podujatia:
Súťaže pre deti, Maľovanie na tvár, o občerstvenie je postarané !