Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje.

NEZABUDNITE ! VYPAĽOVANIE TRÁVY 

TO NIKDY NEROB!
ZA VYPAĽOVANIE TRÁVY POKUTA 331 EUR!

NEZNALOSŤ ZÁKONA NEOSPRAVEDLŇUJE !!!

 

V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112 

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ!

Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona č. 314/2001 Z.z. fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 Eur, resp. v blokovom konaní do výšky 100 Eur, právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596 Eur.

Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá ! 


Obce - ochrana lesov - informácia verejnosť

Obce - ochrana lesov - relácia web

www.minv.sk/?KR_HaZZ_BB