Základná škola Jána Drdoša Vígľaš pozýva rodičov a budúcich prvákov na slávnostný zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019, ktorý sa bude konať dňa 12.apríla a 13.apríla 2018 v čase od 14:00 do 18:00 hod., v budove I. stupňa základnej školy.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2018 šesť rokov veku je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a to bez ohľadu na to, či uvažuje o odklade školskej dochádzky. Zápisu sa zúčastňuje dieťa spolu so zákonnými zástupcami. K zápisu je potrebné so sebou priniesť:

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu

  • rodný list dieťaťa

  • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí,

  • vyplnenú prihláška (tú si môžete stiahnuť z webovej stránky školy, alebo ju vyplníte priamo na zápise)

  • hotovosť 20 € na objednávku pracovných zošitov do prvého ročníka