„Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Vás pozýva prežiť jarné prázdniny v tvorivej BábkoDielni na Hrade Modrý Kameň.

Cez jarné prázdniny všetkých krajov od 19. februára do 9. marca 2018 každý pracovný deň od 10:00 hod. do 14:00 hod. budeme tvoriť a vyrábať, vždy niečo nové. Vyrábať budeme spodové, tieňové alebo štipcové bábky, maňušky, krabicové bábkové divadlá a scény, ale aj rôzne hračky a hry.

Kto si nechce vyrábať, môže sa zahrať s bábkami v našich bábkových scénach. Každý štvrtok sa môžete stretnúť aj s rytierom, ktorý Vám ukáže svoju zbroj a porozpráva o stredovekom živote.

Vstupné na tvorivé aktivity počas Prázdninovej BábkoDielne je 2 € na osobu, v prípade zakúpenia kompletnej prehliadky múzea je vstup do dielne zdarma. Prázdninová BábkoDielňa sa pre Vás otvára cez jarné prázdniny všetkých krajov od 19. februára do 9. marca 2018.“ 

S pozdravom

PhDr. Jaroslav Hanko referent pre múzejnú pedagogiku