Tým najkrajším symbolom Vianoc je stromček s betlehemom. 
Tie sme si pre vás, spolu s bohatým programom, pripravili vo Vianočnej dedine na zvolenskom Námestí SNP. 
Verím, že aj počas vianočného zhonu si nájdete čas a prídete načerpať tu pravú predsviatočnú atmosféru. 

Tešíme sa na Vás.

Zvolenské kultúrne centrum
Námestie SNP 31, 960 01 Zvolen
045/ 5303 406, 0905 229 071