Dňa 9.novembra  2014  sa v priestoroch sály Kultúrneho domu v Klokoči konalo slávnostné stretnutie obyvateľov našej obce pod záštitou Obecného úradu Klokoč, ktorí sa v tomto roku dožívajú významného životného jubilea.

 Hoci mesiacom úcty k starším je vyhlásený mesiac október, prejavy vďaky staršej generácii by mali byť  samozrejmosťou po celý rok.  Preto určite bolo milým potešením pre našich jubilantov, že sa mohli spoločne  stretnúť,  pohovoriť si trošku a potriasť známemu rukou.

Patrí už k tradícii pri týchto každoročných stretnutiach  pohostiť jubilantov malým občerstvením a potešiť ich kultúrnym programom.  Nejedno oko neostalo suché pri vystúpení detského folklórneho súboru Ratolesť z Detvy -  kolektívu malých nadšencov, ktorý zachováva krásne ľudové tradície Podpoľania.

Svojím spevom a tancom detičky rozveselili nielen oslávencov, ale všetkých v hľadisku. Po slávnostnom posedení sa všetci oslávenci a zúčastnení presunuli do kinosály kultúrneho domu, kde už  netrpezlivo čakal so svojim bohatým zábavným programom Klub dôchodcov č.3 z Detvy.

 

Všetkým oslávencom želáme aj touto cestou veľa zdravia.

 

 

Jubileum 60 rokov:

Ján Hanes, Klokoč 170

Ján Konôpka, Klokoč 172

Anna Ľuptáková, Klokoč 133

Jolana Parničanová, Klokoč 89

Viera Sliacka, Klokoč 127

Milan Tomášik, Klokoč 160

Mária Tomášiková, Klokoč 160

Mária Výbošťoková, Klokoč 32

 

Jubileum 70 rokov:

Jozef Bartko, Klokoč 78

Emília Farbiaková, Klokoč 35

Amália Konôpková, Klokoč 27

Mária Ľuptáková, Klokoč 200

Jozef Spodniak, Klokoč 44

Mária Svoreňová, Klokoč 196

Ján Výbošťok, Klokoč 141

 

Jubileum 80 rokov:

Mária Konôpková, Klokoč 160

Ján Lupták, Klokoč 153

Anna Nôžková, Klokoč 86

Jozef Sliacky, Klokoč 112

Mária Záchenská, Klokoč 197

 

Jubileum 90 rokov:

Mária Konôpková, Klokoč 79