Každoročne s jarným počasím dochádza k zvýšenému počtu požiarov, ktoré vznikajú plošným vypaľovaním porastov, trávy drevín a biologického odpadu. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru veľmi často zápasia s horiacou suchou trávou, lístia a vetiev z orezaných stromov.

Často sú to požiare ohrozujúce zdravie a životy Ľudí. Za rok 2014 v súvislosti s vypaľovaním trávy a suchých porastov vzniklo 1 516 požiarov. Materiálna škoda nimi spôsobená bola vyčíslená na 74 430 eur a zranili sa dve osoby.

V dôsledku spaľovania odpadu a odpadkov mimo skládok zasahovali hasiči 680 krát a škody predstavovali sumu 31 315 eur. Našťastie nedošlo k zraneniu ani usmrteniu ľudí. Najčastejšie horelo v marci 863 krát , a najmenej v októbri 8 krát.

Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorého porušenie môže stáť občana pokutu 331 eur.

Ak by sa však dopustila takéhoto priestupku právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ pokuta sa môže zvýšiť až na 16 596 eur. Odhliadnuc od peňažných pokút a hmotných strát, vždy si uvedomme, že oheň si môže vybrať vyššiu „daň“ ľudské zdravie a životy.

Preto sa každoročnému jarnému nebezpečenstvu radšej vyhnime.

Zdroj: Prezídium Ha ZZ SR Spracoval: Ing. Jozef Lupták Technik požiarnej ochrany OZ Kriváň