VILOS s.r.o., Uhoľné sklady, Kriváň 347, 962 04 Kriváň ponúka :

  • Hnedé uhlie Kocka Cígeľ KB 13,44 €/q
  • Orech Cígeľ KB 13,25 €/q
  • Kocka Čechy Svetec 16,24 €/q
  • Brikety Nemecké Union "3" 18,98 €/q
  • Čierne uhlie 25kg vrece 6,87 €/vrece
  • Koks 25,39€/q Ekohrášok - čierne uhlie 21,95 €/q
  • V ponuke ďalej: Palivové drevo napílené na klátiky 7,60 €/q
  • Štrk 022 19,42 €/t Štrk 04 19,42 €/t Piesok 04 15,91 €/t

Príjem objednávok a bližšie informácie: na tel. č. 045/5469440, 0905 369578