Dňa 22 - 23 novembra 2021 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Odpad môže zložiť občan na vyznačené miesto na parkovisku oproti kultúrnemu domu.

Čo je nebezpečný odpad: autobatérie, žiarivky, pesticídy a insekticídy, farby, olejové filtre, odpadové chemikálie, (riedidlá, rozpúšťadlá, ustaľovač, vývojka), spreje, plastové aj kovové obaly znečistené škodlivinami (od farieb, lakov, lepidiel, riedidiel a ropných látok), iné batérie, oleje (mazacie, motorové), ortuťové teplomery, výbojky, fotopapier, chemicky znečistené textílie, elektro odpad a iné.

Čo je elektroodpad odpad: chladničky, mrazáky, mikrovlnné rúry, sporáky, bojlere, roôzne kuchynské elektrické náradie, dielenské elektrické náradie, PC, tlačiarne, monitory a iná kancelárska technika, TV, audiotechnika, variče, vysávače, ohrievače, vybité batérie, alkalické články, niklovo-kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie a pod.

Medzi spomínaný odpad nepatria pneumatiky, tie môžete odviesť do najbližšieho pneuservisu.

Táto služba je vyhradená výlučne pre občanov obce Klokoč, ktorí si platia za služby obci.