Klokočania aj cezpoľní, srdečne Vás pozývame na milé podujatie, ktoré sme pri príležitosti MDD pripravili pre deťúrence.

Čaká vás bohatý program spojený s váľaním mája aj so všetkým čo k tomu pratrí.

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie ruší.