V nedeľu 13.11.2011 sa stretli v kultúrnom dome jubilanti našej obce, ktorí v tomto roku oslávili významné životné jubileum. Starosta obce Jozef Výbošťok vyjadril všetkým prítomným poďakovanie za ich celoživotnú prácu, ktorú vykonali a hoci sú už na zaslúženom odpočinku, predsa naďalej pomáhajú.

 

Mnohí sa ešte stále zapájajú do aktivít obce, stále sú plní elánu. Stretnutie sa nieslo v duchu spomienok a bilancií.  Milým spestrením bolo vystúpenie našich najmenších - svojim programom potešili všetkých prítomných detičky z tunajšej materskej školy.

Slávnostnú atmosféru umocnilo aj predstavenie divadelnej hry „S tvojou dcéru nikdy“ v podaní divadelného súboru Nádej z Dúbrav.