--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testovanie na COVID-19 sa uskutoční v našej obci v sobotu dňa  1. mája 2021 v Sále kultúrneho domu v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00.

Príchod na testovanie bude prebiehať priebežne.