Vážení občania, tento víkend 6.2.2021 testovanie v Klokoči nebudeme realizovať. Využiť môžete testovacie odberné miesta vo Vígľaši, Stožku alebo V.H Kalinke alebo kdekoľvek inde.

Vígľaš: 6.2.2021 a 7.2.2021 v Reštaurácii pod Zámkom, Zvolenská 281, v čase od 8:00 hod do 18:00 hod.

Stožok: 6.2.2021 v KD od 8:00 do 18:00. s prestávkami od 12:00 - 13:00 a od 16:30 - 17:00.

V.H. Kalinka: 6.2.2021 v KD od 8:00 do 18:00. Obedná prestávka 12:00 do 12:30.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testovanie na COVID-19 sa uskutočnilo v našej obci v sobotu dňa 23. januára v Sále kultúrneho domu v čase od 8:00 do 19:00.

Najbližšie testovanie za rovnakých podmienok bude prebiehať v sobotu 30.januára 2021.

Príchod na testovanie bude prebiehať podľa abecedného zoznamu, ktorý bude zverejnený na úradnej tabuli, na každej autobusovej zástavke, na obecnej webovej a Facebook-ovej stránke a na potravinách COOP Jednota. Prosíme občanov o dodržanie časového abecedného harmonogramu a o trpezlivosť.