Vážení občania. Od dnešného dňa je možné objednať 
si čerstvé kravské mlieko, ktoré bude možné si
vyzdvyhnúť každý pondelok na družstve v Klokoči.

Každý týždeň od pondelka do štvrtku 13:00 hod. na tel. 
čísle 0911 070 982 alebo osobne na Agro-družstve 
Klokoč, je možné si nahlásiť počet lit. mlieka.

Predaj sa uskutoční vždy nasledujúci pondelok od 
10:00 do 11:00 hod. na Agro-družstve Klokoč.

Surové kravské mlieko vlastnej výroby,  je balené 
v 1 lit. PET fľašiach v cene 0,80Eur/liter. 

Na zdravie :)