Vážení spoluobčania, v týchto dňoch ste obdržali rozhodnutia o dani, TKO, a za psa.
Vzhľadom na COVID-19 Vás poprosíme prednostne o platbu na účet obce.
V prípade platby hotovosťou je možné vykonať úhradu v stredu od 14:00 do 18.00 hod. a v piatok od 09.00 do 14.00 hod.
Hotovosť sa bude vyberať v bývalej knižnici cez okno.