Vážení občania, od pondelka 20.04.2020, spúšťame distribúciu kompostérov do domácnosti.

Kompostovanie bioodpadu v domácnostiach je definované ako „predchádzanie tvorbe bioodpadu“ a to je aj našim cieľom. V rámci projektu sa podarilo získať 78 ks kompostérov, ktoré budeme začiatkom jari bezplatne distribuovať na základe preberacieho protokolu do domácností v našej obci.

Vzhľadom na obmedzený počet nebude možné aby ich dostala každá domácnosť. Na druhej strane, mnohé domácnosti majú svoje kompostoviská a nemajú o ďalšie záujem. Kompostér je možné získať bezplatne, no z preberajúceho protokolu budú vyplývať určité povinnosti pre nájomcu.

Záujemcovia o získanie kompostéra musia doručiť jednoduchú písomnú žiadosť na Obú Klokoč, ktorá musí obsahovať celé meno žiadateľa, adresu, dátum, podpis a predmet žiadosti: „Žiadam o bezplatný prenájom 1050l kompostéra“.Ešte raz podotýkame, počet kompostérov je obmedzený.

Na jednu adresu je možné získať max. jeden kus kompostéru, bez ohľadu na počet ludí žijúcich v domácnosti. Vydanie kompostérov na základe dodanej žiadosti vude prebiehať v nasledujúcich časoch:

Pondelok od 10:00 do 11:00 a od 14:00 do 15:00
Streda od 10:00 do 11:00 a od14:00 do 15:00

Zvýraznené slová v texte sú aktívne linky na stiahnutie dokumentov.