Informácie ohľadom zápisu

Usmernenie zápisu žiakov do 1.ročníka