Vážení rodičia, vzhľadom na blížiaci sa termín zápisu detí do materskej škôlky v Klokoči, je potrebné včas vyplniť a zaslať žiadosť podľa nižšie uvedených pokynov.

Informácie ohľadom zápisu

Žiadosť o prijatie dieťaťa do škôlky