Drahí Klokočania, dovoľte mi pár slov v súvislosti s koronou. Nejdem tu vypisovať čo všetko je potrebné dodržiavať a rešpektovať, lebo to všetko som už zverejnil na web stránke klokoc.sk a na obecnom FB, a informácie na nás padajú aj tak zo všetkých strán každú hodinu.

 

Rád by som ponúkol dve veci.

Po prvé, ponúkam „Iný uhol pohľadu na súčasný stav“. Skúsme sa pozrieť na to ako na mimoriadne vzácnu príležitosť posilniť vzťahy s najbližšími, s ktorými žijeme pod jednou strechou.

V dnešnej uponáhľanej dobe najviac trpíme na nedostatok času s rodinou. Drvivú väčšinu času trávime v práci, okolo domu a v posteli. Na rodinu zostáva to, čo ostáva.

 

Preto oprášte spoločenské hry, čítajte deťom rozprávky, vyrábajte v dielničke vtáčie búdky, spolu sa modlite, skúste namaľovať obraz a možno objavíte skrytý talent u seba alebo svojich blízkych, no najmä veľa sa rozprávajte. Tešte sa z toho, že nám aj takýmto nepriaznivým spôsobom „bolo dopriate“ to, čo nám doposiaľ pretekalo cez prsty a to vzácny čas s najbližšími.

 

Po druhé, každému občanovi v dôchodkovom veku, ktorý je sám a je odkázaný len na seba, nemá žiadnych príbuzných, ktorí by mu mohli zabezpečiť nákup potravín, liekov či drogérie, ponúkam možnosť obrátiť sa na mňa a rád urobím čo budem môcť. To isté platí pre rodiny v povinnej karanténe. Moje mobilné číslo: 0908 214 720.

 

Skúsme sa vedieť navzájom povzbudzovať, buďme dobrej mysle, zachovajme nádej a nezabudnime na úsmev, s úsmevom je život ľahší. :)

 

S úctou

Radoslav Hruška
starosta obce Klokoč

 

 

„Priateľ preukazuje lásku v každom čase, v čase súženia sa z neho rodí brat.“

Biblia, Príslovie 17,17