POZVÁNKA

Urbárske spoločenstvo Klokoč

Vás pozýva na valné zhromaždenie,

ktoré sa uskutoční dňa 5.4.2020 o 13:00 h

v Kutúrnom dome Klokoč

na stiahnutie