Vážení občania, voda z vodojemu Centrum je stanovená ako pitná. V priebehu tohoto týždňa bude na krátky čas odstavená voda z dôvodu montáže prietokomera. O termíne výmeny Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za trpezlivosť. 

Protokol o skúške vody TU