Dňa 2.júna.2012 sa v našej obci uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie ,,Váľanie mája“. V rezkom rytme  heligonkárov  a dievčenskej speváckej skupiny z Klokoča  sa miestni mládenci  pustili do váľania mája.  Spevy a hudbu občas vystriedalo aj hovorené slovo o histórii a význame tohto dňa.

V slovenských pomeroch sa väčšinou stavali ústredné Máje uprostred obce,  aby ich bolo vidieť široko-ďaleko. Stavali ich slobodní mládenci v predvečer prvého mája svojim frajerkám, ktoré by už mohli byť súce na vydaj.  Väčšinou to boli vysoké stromy - buď smrek alebo breza, zbavené konárov a kôry,  iba na samom vrcholci boli ponechané konáriky, ktoré bývali ozdobené farebnými stuhami.

Správny máj mal vo svojej korune ukrytú aj fľašu pálenky.

Podujatie prilákalo okolo stovky miestnych občanov, ktorí svojou prítomnosťou prišli podporiť túto dávnu a významnú tradíciu obce. Najstarším účinkujúcim bol Martin Ľupták, ktorý ukázal svojou zručnou hrou na heligónke, že vek na sile neuberá, práve naopak.  Najmladšou účinkujúcou bola malá Natálka Výbošťoková,  ktorá spolu s Kubkom Ľuptákom svojim spevom potešila srdcia divákov. 

Svojim vystúpením všetky detičky dokázali, že ešte stále tu je záujem najmladšej generácie o miestny folklór a dodržiavanie tradícií.

Po kultúrnom programe sa všetci zúčastnení premiestnili do veľkej sály nášho kultúrneho domu, kde na nich čakalo pohostenie v podobe výborne uvareného guľáša a dobrého piva.